Az ENSZ-főtitkár üzenete a nemzetközi nőnapon

New York, 2019. március 8. A nemek közötti egyenlőség és a nők jogai szükségesek a béke és biztonság, az emberi jogok és a fenntartható fejlődés globális előmozdításához. Csak úgy tudjuk újra megalapozni az intézményekbe vetett bizalmat, újraépíteni a globális szolidaritást és learatni a sokféle nézőpontból származó előnyöket, ha fellépünk a történelmi igazságtalanságok ellen, valamint előmozdítjuk mindenki jogait és méltóságát.

Az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődést láttunk a nők jogaiban és vezetésükben néhány területen. Ezek az eredmények azonban messze nem teljesek vagy állandók, ugyanis már nyugtalanító reakciót váltottak ki az erős patriarchátusból.

A nemek közötti egyenlőség alapvetően hatalom kérdése. Egy férfiak által uralt világban élünk egy férfiak által uralt kultúrával. Csak akkor, ha a nők jogainak elérését közös célként és egy olyan változás felé vezető útként látjuk, amely mindenki számára hasznos, akkor tudunk kimozdulni a jelenlegi helyzetből.

Szükség van a női döntéshozók számának növelésére. Az Egyesült Nemzetek Szervezeténél ezt személyes és sürgős prioritásként határoztam meg. Mára megvalósult a nemek közötti egyenlőség a csapatvezetőink között világszerte, továbbá a valaha volt legtöbb nőt tudhatjuk a felső vezetők között. Tovább építünk erre a fejlődésre.

Ugyanakkor a nők még mindig komoly akadályokkal találják szembe magukat a hatalomhoz való hozzáférés és a hatalomgyakorlás során. A Világbank szerint csak hat gazdaságban valósul meg, hogy azonosak a nők és a férfiak munkavégzéssel kapcsolatos jogai. A jelenlegi folyamatok fennmaradása esetén 170 év szükséges ahhoz, hogy bezáruljon a nemek közötti gazdasági szakadék.

A nacionalista, populista és megszorító elképzelések olyan szakpolitikákkal súlyosbítják a nemek közötti egyenlőtlenséget, amelyek csorbítják a nők jogait és csökkentik a társadalmi ellátásokat. Néhány országban, míg a gyilkosságok száma összességében csökken, addig a nők ellen elkövetett gyilkosságok száma emelkedik. Más országokban pedig a családon belüli erőszak és a női nemi szervek megcsonkítása elleni jogi védelem gyengülését látjuk. Ismeretes, hogy a nők részvétele tartósabbá teszi a békemegállapodásokat, de még azok a kormányok sem cselekszenek, amelyek a szavak szintjén támogatóak. A fegyveres konfliktusok során taktikaként használt szexuális erőszak továbbra is egyéneket és teljes társadalmakat traumatizál.

Ezek miatt meg kell dupláznunk erőfeszítéseinket, amellyel megvédjük és támogatjuk a nők jogait, méltóságát és vezető szerepét. Nem adhatunk újra táptalajt annak, ami az előző évtizedekben uralkodott, hanem egy teljeskörű, gyors és radikális változást kell előmozdítanunk.

A nemzetközi nőnap idei témája: „Gondolkodjon egyenlően, építsen okosan, újítson a változásért”, amely a nagyrészben férfiak által meghatározott kultúra alapján létrehozott infrastruktúrát, rendszereket és keretrendszereket célozza meg. Új innovatív módokat kell találnunk, hogy a világunkat újragondoljuk és újraépítsük, hogy mindenki számára megfelelő legyen. A női döntéshozók részvétele a várostervezésben, a közlekedésben és közösségi szolgáltatásokban növelheti a nők hozzáférését, megelőzheti a zaklatást és az erőszakot, valamint mindenki életminőségét növelheti.

Ez ugyanennyire igaz a már nyakunkon lévő digitális jövőre nézve is. Az innováció és a technológia azokat tükrözi, akik alkotják őket. A nők tudományban, technológiában, a műszaki tudományokban, a matematikában és tervezésben való alulreprezentáltsága és megtartásának hiánya mindannyiunk számára aggasztó.

A múlt hónapban Etiópiában találkoztam az Afrikai Lányok Tudnak Kódolni elnevezésű szervezettel, egy olyan kezdeményezéssel, amely segít áthidalni a nemek közötti digitális megosztottságot és képezni a jövő technológiai vezetőit. Örömmel láttam azt az energiát és lelkesedést, amelyet ezek a lányok a projektjeikbe fektettek. Az ilyen programok nem csak a készségeket fejlesztik, hanem szembeszállnak azokkal a sztereotípiákkal, amelyek a lányok ambícióit és álmait korlátozzák.

Az idei nemzetközi nőnapon tegyük lehetővé, hogy a nők és lányok alakíthassák a mindannyiunk életére hatással lévő politikákat, szolgáltatásokat és infrastruktúrát. Támogassuk a nőket és lányokat, akik áthidalják a szakadékokat, hogy egy jobb világot hozzanak létre mindenki számára.