Az érdekvédelmi tevékenységet illetően a Társaság vezetése arra törekedett és törekszik, hogy biztosítsa az aktív és a volt ENSZ tisztviselők/szakértők jogállásával kapcsolatos problémáknak az ENSZ határozatokkal összhangban álló rendezését. Ennek keretében elősegítette az ENSZ tisztviselőket és szakértőket – az 1957. évi 15 tvr. rendelettel kihirdetett, 1946. február 13-i ENSZ közgyűlési határozattal jóváhagyott egyezmény, illetve az 1967. évi 23. tvr-rel kihirdetett 1947. november 21-ei egyezmény alapján – megillető kiváltságok és mentességek helyes értelmezését, támaszkodva a “tisztviselői” kategória értelmezése tekintetében hozott 1946. decemberi ENSZ közgyűlési határozatra.

Az 1957. évi trv. V. cikkének 18) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy az ENSZ-ből érkezett minden illetmény és járandóság mentes az adók alól. E törvényi rendelkezés alapján az ENSZ által folyósított nyugdíjak Magyarországon is adómentesek. (1996/100. APEH iránymutatás, ENSZ által folyósított nyugdíj adómentességéről.)

A Társaság érdekvédelmi munkájának is köszönhetően az Országgyűlés módosította a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényt. A módosító 1993. évi CI törvény 6. paragrafusa szerint “…mentes az adó alól, ha a törvény másként nem rendelkezik….46. az ENSZ és szakosított szervezetei által kifizetett napidíj.”