Alapvető tények az ENSZ-ről

Az 1947 óta rendszeresen publikált Alapvető tények az ENSZ-ről – beleértve a 2008-as kiadást Az ENSZ ma (The United Nations Today) címmel – olyan bevezető könyv az ENSZ-ről, amely minden részletre kiterjedően, ám tömören mutatja be, mit végez, és hogyan működik a Szervezet, felvázolja a struktúráját és a céljait a történelem és a jelenlegi fejlemények összefüggésében. (A Magyar ENSZ Társaság az 1989-es és az 1998-as kiadást jelentette meg magyarul.)

Az Alapvető tények 2011-es kiadása megmagyarázza, hogy az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) főszervei milyen szerepet játszanak, valamint áttekintést nyújt a kapcsolódó ENSZ-intézmények és -ügynökségek családjáról (I. fejezet). Rávilágít továbbá a Szervezet sokirányú törekvéseire a következők érdekében: a nemzetközi béke és biztonság előmozdítása és támogatása (II. fejezet); a gazdasági és társadalmi fejlődés fokozása környezetileg fenntartható eszközökkel (III. fejezet); az emberi jogok védelme és a diszkrimináció kiküszöbölése (IV. fejezet); a menekülteknek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteknek és a természeti katasztrófák áldozatainak nyújtott humanitárius segítség (V. fejezet); a nemzetközi jog kialakításának és alkalmazásának előmozdítása (VI. fejezet); a dekolonizációért tett lépések elősegítése (VII. fejezet). Az ezekből az oldalakból kirajzolódó portré egy olyan dinamikus intézményt mutat be, amely egyedülálló képességeivel – a nemzetközi együttműködésen keresztül – kezeli korunk hatalmas kihívásait, azokat, amelyek a világ valamennyi népét érintik függetlenül országhatáraitól, és amelyeket egyetlen ország sem képes egyedül megoldani. A függelékek tartalmazzák a jelenlegi ENSZ-tagság listáját; az ENSZ-tagság növekedését a szervezet alapítása óta; az ENSZ korábbi és jelenlegi békefenntartó misszióit; az ENSZ-évtizedeket, -éveket, -heteket és -emléknapokat; valamint a válogatott ENSZ-honlapokat. Az ENSZ munkája a földgolyó minden szögletére kiterjed. Az Alapvető tényeknek jelen kiadása jelentős átdolgozáson ment keresztül, számításba véve a közelmúlt több fontos fejleményét a világon és magában az ENSZ-ben is. Valamennyi adat 2010. decemberi, hacsak nincsen másképp jelölve. Az ENSZ tevékenységének valamennyi területére vonatkozó legfrissebb adatok a szervezet hivatalos honlapján elérhetők (www.un.org), különösen az ENSZ Hírközpontján (News Centre) (www.un.org/news). Globális kérdésekben az ENSZ tevékenységének tematikus áttekintése az UN Chronicle (ENSZ Krónika) magazinban található (www.un.org/wcm/content/site/chronicle). Az ENSZ tevékenységének és érdekeltségi körének részletes megismeréséhez a Szervezet tevékenységével és érdekeltségi körével foglalkozó referenciamunkát, az ENSZ évkönyvét (Yearbook of the United Nations) (unyearbook.un.org) érdemes tanulmányozni.

Alapvető tények az ENSZ-ről