MÓDOSÍTÁSOK AZ ENSZ ALAPOKMÁNYÁHOZ

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezet létesítésére összehívott Értekezlete fogadta el 1945. június 26-án San Franciscóban. Az Alapokmány 1945. október 24-én lépett hatályba. A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai az Alapokmánynak szerves része.

Az Alapokmány 23., 27., és 61. cikkének módosítását a Közgyőlés 1963. december 17-én fogadta el és 1965. augusztus 31-én lépett hatályba. A 61. cikk újabb módosítását 1971. december 20-án fogadta el a Közgyőlés, és 1973. szeptember 24-én lépett hatályba. A 109. cikk módosítását 1965. december 20-án fogadta el a Közgyőlés, és 1968. június 12-én lépett hatályba.

A 23. cikk módosítása a Biztonsági Tanács tagjainak számát 11-ről 15-re növelte. A módosított 27. cikk szerint a Biztonsági Tanács határozatait eljárási kérdésekben kilenc tagjának (előzőleg hét) igenlő szavazatával hozza, minden más kérdésben tagjainak az összes állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc (előzőleg hét) igenlő szavazatával kell hoznia.

A 61. cikk módosítása, amely 1965. augusztus 31-én lépett hatályba, a Gazdasági és Szociális Tanács tagjainak számát 18-ról 27-re növelte. A cikk további módosítása, amely 1973. szeptember 24-én lépett hatályba, a Tanács tagjainak számát 27-ről 54-re növelte.

A 109. cikk módosítása szerint, amely a cikk első paragrafusára vonatkozik, a jelen Alapokmány felülvizsgálására az Egyesült Nemzetek tagjai általános értekezletet tarthatnak, mégpedig abban az időpontban és azon a helyen, amelyet a Közgyűlés tagjainak kétharmados szótöbbségével és a Biztonsági Tanács bármely kilenc tagjának (előzőleg hét) szavazatával meghatároz. A 109. cikk 3. paragrafusa, amely szerint egy ilyen értekezlet összehívására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés tizedik évi ülésszakaszának napirendjére kell tűzni, változatlan maradt. Így paragrafusnak az a része is, hogy „a Biztonság Tanács bármely hét tagjának szavazatával így határoz”, mivel a Biztonsági Tanács és tizedik rendes ülésszakán a Közgyűlés 1955-ben a paragrafusnak megfelelően cselekedett.

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya

Tovább >>

A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai

Tovább >>