A lisszaboni szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba. A szerződés modern intézményeket hozott létre és optimalizált munkamódszerek bevezetését szorgalmazza a globális kihívások hatékony kezelése érdekében. Számos paragrafusa hivatkozik az ENSZ-szel való együttműködésre.
A nemzetközi együttműködés fejlesztése és fenntartása érdekében az ENSZ fokozottan kooperál regionális szervezetekkel is az ENSZ Alapokmány regionális megállapodásokkal foglalkozó VIII. fejezete értelmében. E fejezet elismeri regionális megállapodások és szervezetek fennállását, feltéve, ha azok és tevékenységük az ENSZ céljaival és elveivel összhangban állnak.
Gömbös Ervin alább elérhető tanulmánya az ENSZ és az Európai Unió partnerségének eredményeit mutatja be a 21. század első évtizedének a végén. Foglalkozik a politikai, a fejlesztési és a humanitárius együttműködési kérdésekkel, a békefenntartó műveletekkel, valamint a fejlődő országoknak nyújtott támogatással a kormányzás, a választások, a demokrácia erősítése és a válságkezelés területén. Terjedelmi korlátok miatt nem foglalkozik számos fontos területtel, mint például a mezőgazdasági fejlesztés, kereskedelem, piacok elérése, oktatás, gyermekvédelem.
A tanulmány rámutat a két szervezet közötti különbségekre és érdekellentétekre is. Végezetül megállapítja, hogy az együttműködés minden bizonnyal tovább fejlődik a jövőben is.
A tanulmányt, amely itt elérhető, közli a Külügyi Szemle 2001. évi 1. száma.

Az ENSZ és az Európai Unió együttműködése a lisszaboni szerződés tükrében