Emberi Jogok Napja, 2007

Az Országgyűlési Biztosok Hivatala és a Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok napja (december 10.) alkalmából tudományos konferenciát rendezett „Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon” címmel a Parlament Felsőházi teremében 2007. december 3-án.

Program:

Köszöntő: Mandur László az Országgyűlés alelnöke

Nyitóelőadások:

Levezető elnök: Aáry Tamás Lajos, az oktatási jogok miniszteri biztosa

„Az ENSZ és az emberi jogok a XXI. században” Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke

„A kisebbségi ombudsman lehetőségei napjainkban” Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

„Adatvédelem és információszabadság az emberi jogok tükrében” Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos

„Az állampolgári jogok civil és alkotmányos védelme” Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa

Előadások

Levezető elnök: Hajas Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának munkatársa

„Az ombudsman szerepe a végrehajtó hatalom ellenőrzésében” Varga Zs. András, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem – Pázmány Péter Katolikus Egyetem

„Az adatvédelmi szabályozás generációi és jövője” Jóri András, ügyvéd

„Jogállami paradoxon – A sikeres ombudsmani jogvédelem sajátosságai” Somody Bernadette, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Alkotmányjogi tanszék

„A civil szervezetek szerepe a jogvédelemben” Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke

Zárszó: Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára

A konferenciát állófogadás követte a Parlamentben.


Köszönet az egy százalékért

A Magyar ENSZ Társaság köszönetet mond mindazoknak, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát a Társaságnak ajánlották fel. Az így befolyt összeg 677 ezer Ft volt, amely nagy segítséget jelent a nehéz anyagi körülmények között lévő Társaságnak. A támogatást a Társaság 2007. évi programjának a végrehajtására használjuk. A Társaság adószáma: 19622921-1-42


ENSZ-NAP, 2007

A 60 éves Magyar ENSZ Társaság (1947-2007) az ENSZ Napja alkalmából ünnepi ülést tartott. Az ülés programja:

1) AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÉS MAGYARORSZÁG

Előadó:Erdős André nagykövet, Magyarország volt állandó ENSZ-képviselője

2) A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 60 ÉVE (1947-2007)

Előadó:Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke,

az ENSZ Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke


A Magyar ENSZ Társaság a SZIGETEN!

A Külügyminisztérium 2007-ben is részt vesz a Sziget 2007. Zenei és Kulturális fesztiválon. (augusztus 8-14.) A tavalyihoz hasonlóan színes programokkal, interaktív játékokkal, ajándékokkal várja az érdeklődő látogatókat.

Remélhetőleg az összesen 250 m2-es területen, a “Világsátorban” és a négy kisebb „satellit” sátorban folyó gazdag programkínálattal felkelti a szigetlakók érdeklődését a külkapcsolatok, az uniós, és a külügyi témák iránt.

A Külügyminisztérium felkérésére az idén 60 éves Magyar ENSZ Társaság és a 10 éves Magyar ENSZ Modell Diákegyesület vetélkedőt szervez minden délután 13 és 19 óra között a VILÁGSÁTORBAN!

A vetélkedő résztvevői összemérhetik tudásukat a nemzetközi kapcsolatok és intézmények terén, a legjobbak a Magyar ENSZ Társaság által felajánlott könyvjutalomban részesülnek!

Érdeklődőket szívesen várunk.


2007. ÉVI JELENTÉS A MILLENNIUMI FEJLESZTÉSI CÉLOKRÓL

Az ENSZ szerint vegyesek a millenniumi fejlesztési célok elérésére tett lépések eredményei. A főtitkár a kötelezettségvállalásaik tiszteletben tartására szólította fel a politikai vezetőket. A kapcsolódó magyar nyelvű sajtóközlemény itt érhető el.


BÉKEFENNTARTÓK NEMZETKÖZI NAPJA, 2007

Az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja (május 29.), valamint a magyar rendészeti szervek 1992-es kambodzsai ENSZ szerepvállalásának 15. évfordulója alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) ünnepi megemlékezést szervezett a IRM NOK székhelyén. A programot Dr. Boda József r. ezredes, az IRM NOK igazgatója nyitotta meg, majd –a rendezvény fővendégeként – Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára tartott előadást, amelynek szövege itt elérhető. A rendezvényen felszólalt még: Dr. Pintér Sándor nyá. r. altábornagy, volt belügyminiszter; Dr. Tátrai Miklós r. dandártábornok, az ORFK vezetőjének képviseletében; Jelen János az ANGKOR Alapítvány kuratóriumának elnöke; Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vezetője; Torda Péter, az IRM kiemelt főelőadója; Breuer Klára, a Külügyminisztérium osztályvezetője; és Dr. Lajti Endre nyá. ezredes, a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesületének elnöke.


A VILÁGNÉPESEDÉS HELYZETE, 2007

A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2007. június 27-én mutatta be Budapesten a sajtónak és a szakmai közvéleménynek „A világnépesedés helyzete, 2007” című ENSZ-jelentést, amelyet Dr. Wasim ZAMAN úr, az UNFPA dél- és nyugat-ázsiai irodájának igazgatója ismertetett. A jelentés főbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetről Prof. Dr. KOVÁCS Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék) adott tájékoztatást.

Az ENSZ New York-i székhelyű Népesedési Alapja éves jelentésének a témája: A városnövekedésben rejlő lehetőségek kihasználása. 2008-ban, a történelemben először, a világ népességének több mint fele, 3,3 milliárd ember él városokban. Ez a szám várhatóan közel 5 milliárdra duzzad 2030-ra. Afrikában és Ázsiában a városi népesség megduplázódik 2000 és 2030 között. Sokan ezek közül az új városi lakosokból szegények lesznek. Jövőjük, a nagyvárosok jövője a fejlődő országokban, valamint magának az emberiségnek a jövője is nagymértékben függ a most hozott döntésektől.

Az UNFPA éves jelentésének magyar nyelvű sajtó-összefoglalója itt érhető el, a teljes jelentés pedig az UNFPA honlapján (www.unfpa.org) több nyelven megtalálható.


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ ENSZ

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszéke és a Magyar ENSZ Társaság  Az Európai Közösség és az ENSZ” címmel konferenciát rendezett az Európai Közösség 50. évében, az Európa-napon, 2007. május 9-én, szerdán az Egyetem Szentkirályi utcai épületében (Budapest VIII. ker.) A konferencia programja.


AZ ENSZ ÉVES KÁBÍTÓSZER JELENTÉSE, 2006

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (International Narcotics Control Board – INCB) egy független testület, amely az ENSZ égisze alatt elfogadott nemzetközi kábítószer-egyezmények (1961, 1971, 1988) rendelkezéseinek végrehajtását hivatott nyomon követni, és a hiányosságokra a kormányok, valamint a nemzetközi közösség figyelmét felhívni és – szükség esetén – korrekciós intézkedéseket hozni, illetve kezdeményezni. Ebben az évben március 1-jén hozza nyilvánosságra szokásos éves jelentését, mely a szokásos, kontinensekre lebontott részletes elemzésen túl külön fejezetben foglalkozik a szabályozatlan piacok és a hamisított gyógyszerek kérdéskörével. Az INCB megállapítja, hogy a receptköteles gyógyszerekkel való visszaélés és illegális kereskedelem kezdi meghaladni az illegális drogokkal folytatott visszaélés méretét. A jelentés külön fejezetben foglalkozik a kontrollvesztett fogyást kiszolgáló gyógyszerkészítmények és az újból továbbromló afganisztáni helyzet problémájával. (A jelentés magyar nyelvű sajtó-összefoglalója.)

A Magyar ENSZ Társaság, az INCB és az ENSZ Bécsi Tájékoztatási Hivatala (UNIS) 2007. február 28-án, más ENSZ-központokkal egy időben mutatta be a Társaság székházában a 2006. évi jelentést .

Program:

1) Az INCB kábítószer-ellenőrzési mechanizmusa, valamint az éves jelentés bemutatása

Topolánszky Ákos, a Magyar ENSZ Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportjának vezetője

2) Kerekasztal-beszélgetés a szabályozatlan piacok és a hamisított gyógyszerek (kábítószerek) okozta veszélyekről

Résztvevők:

Prof. Dr. Bayer István, az Országos Gyógyszerészeti Intézet volt főigazgatója, ENSZ-szakértő

Dr. Csákó Ibolya, ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály Kábítószer-rendészeti Alosztály vezetője

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerész Kamara alelnöke

Prof. Dr. Pál Tamás, az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója

Dr. Újhelyi Gabriella, Magyar Gyógyszerész Kamara ipari tagozat elnöke


Emberi Jogok Napja, 2006

A Magyar ENSZ Társaság és a Magyar Jogász Egylet az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából szervezett rendezvényén (2006. december 12.) Dr. Bán Tamás, az önkényes letartóztatás kérdéseivel foglalkozó ENSZ munkabizottság elnökhelyettese tartott előadást “Néhány új fejlemény a nemzetközi emberi jogvédelemben” címmel.


WFUNA közgyűlés

Az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) 2006. november 6. és 10. között tartotta háromévenkénti közgyűlését Buenos Airesben. A Világszövetség elnöke a nemzetközileg ismert svéd diplomata és ENSZ-tisztviselő, Dr. Hans Blix lett, a végrehajtó bizottság elnökének a kínai Pang Sen urat választották, míg a főtitkár az ausztráliai Pera Wells asszony lett. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára további három évre a végrehajtó bizottság tagja maradt. Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke a WFUNA egyik tiszteletbeli elnöke.


ENSZ NAP, 2006

A Magyar ENSZ Társaság az 1956–os forradalom 50. évfordulója és az ENSZ Napja alkalmából rendezett ünnepi ülésén Breuer Klára nagykövet, a Külügyminisztérium Globális Szervezetek Osztályának vezetője tartott előadást „A z ENSZ Közgyűlés 61. ülésszaka, a reformok és az új főtitkár” címmel. Ezt követően Kecskés D. Gusztáv, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa mutatta be a Társaság legújabb kiadványát „A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963”, amelyet Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv szerkesztett.


ÚJ KÖNYV

A Magyar ENSZ Társaság 2006. szeptember 25-én mutatta be legújabb kötetét, amelynek címe:

A FORRADALOM ÉS A MAGYAR KÉRDÉS AZ ENSZ-BEN, 1956–1963

Szerkesztette: Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv

Miért nem jöttek ENSZ-katonák 1956-ban Magyarországra? Volt-e egyáltalán erről szó? Folytak-e a nagyhatalmak között titkos tárgyalások az ENSZ-ben a magyar forradalomról? Mit tett a magyarországi válság megoldása – különösen a mintegy 200 ezer menekült és a magyar lakosság megsegítése – érdekében a nyilvánosság előtt és a kulisszák mögött az Egyesült Nemzetek Szervezete? Hogyan reagáltak a kisebb és nagyobb hatalmak erre a kihívásra? Mi volt nekik fontosabb, Budapest vagy Szuez? Hogyan zárult le a magyar kérdés az ENSZ-ben?

A közvélemény és a történeti kutatás évtizedek óta keresi a választ ezekre a kérdésekre. A magyar forradalom 50. évfordulója lehetőséget ad a számvetésre.

E kötettel az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos – részben titkos – ENSZ-dokumentumok kerülnek a nyilvánosság elé, beleértve a magyar üggyel foglalkozó 17(!) ENSZ közgyűlési határozatot. Az ENSZ Titkárság Levéltárában évtizedeken át szigorúan őrzött iratok a korábbiaknál jóval mélyebben mutatják be a világméretű segélyakció szervezésének nehézségeit és a világszervezet vezetésének bonyolult helyzetét a Nyugat és a Kelet hidegháborús szembenállásának időszakában.

A 240 oldalas könyvben neves történészek tárják fel a korabeli viszonyok hátterét, kutatásaik és személyes élmények alapján.


A VILÁGNÉPESEDÉS HELYZETE, 2006

A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2006. szeptember 6-án bemutatta a sajtónak „A világnépesedés helyzete, 2006” című ENSZ-jelentést, amelyet Brendan O’BRIEN úr, az UNFPA Stratégiai Tervezési Irodájának vezetője ismertetett. A jelentés főbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetről Dr. VÉGH Zsuzsanna, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának főigazgatója adott tájékoztatást.

Az ENSZ New York-i székhelyű Népesedési Alapja (United Nations Population Fund – UNFPA) éves jelentésének a témája: „Nők és a nemzetközi migráció” . Több millió tengeren túl dolgozó nő évente sok százmillió dollárt utal haza volt otthonába és közösségébe. Ezt a pénzt gyermekek étkeztetésére és oktatására, egészségügyi ellátásra, lakásépítésre, kis vállalkozások támogatására és általánosságban a hátra maradt szeretteik életszínvonalának emelésére költik. A befogadó országokban a bevándorló (migráns) nők munkája olyannyira beleágyazódik a társadalom szövetébe, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen. A bevándorló nők dolgozó családok otthonában fárasztó munkát végeznek, enyhítik a betegek fájdalmát, és gondozzák az időseket. Hozzájárulnak a gyakorlati és elméleti szaktudáshoz, adót fizetnek, és csendben támogatnak egy olyan életminőséget, amit sokan mások természetesnek vesznek.

Az UNFPA éves jelentésének magyar nyelvű sajtó-összefoglalója itt érhető el.


60 ÉVES A WFUNA

Ezekben a napokban 60 éves az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA), amelyet 1946. augusztus 2-án 22 ország képviselői alapítottak Luxemburgban.

A WFUNÁ-nak ma már az ENSZ-tagállamok többségében van tagszervezete, első osztályú konzultatív státusza van az ENSZ-nél. Jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozásában. Központi irodái New Yorkban és Genfben vannak, ezenkívül a világ nagy térségeiben regionális irodákat is működtet. ( Simai Mihály a WFUNA korábbi elnöke, ma tiszteletbeli elnöke, Gömbös Ervin korábbi WFUNA alelnök, ma a WFUNA vb tagja.)

A WFUNA sokban hasonlít más nem kormányközi szervezetekhez, de több sajátos vonása is van. A legfontosabb az, hogy “létezésének jogalapja” az ENSZ-hez kapcsolódik. Ezt tükrözi az is, hogy az ENSZ Közgyűlés 41. ülésszaka A/41/68D sz. határozata felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti ENSZ-társaságok anyagi és erkölcsi támogatásával erősítsék a Világszövetséget, így is járulnak hozzá az ENSZ-tagsággal járó feladataik végrehajtásához. (A határozat az egyetlen, amelyet az ENSZ Közgyűlése nemzetközi nem kormányközi szervezetről valaha is hozott.) A gyakorlatban az egyes országok kormányai anyagi támogatást adnak a nemzeti ENSZ-társaságnak és biztosítják működésük helyi feltételeit.

Magyarországon 1947-ben alakult meg a Magyar ENSZ Társaság, amely megalakulása után rögtön csatlakozott a Világszövetséghez.

A 60. évforduló alkalmából Kofi Annan, az ENSZ főtitkára üzenetet küldött a WFUNÁ-nak.


„MAGYAR MENEKÜLTEK AUSZTRIÁBAN 1956 UTÁN” – sajtóbemutató

2006. július 27-én eddig még soha be nem mutatott, 56-os menekültekről készült képeket tett közzé az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának regionális képviselete Budapesten, a Magyar ENSZ Társaság székházában. Az egyedülálló képkollekció a menekültek sorsát dokumentálja a határátlépéstől kezdve az ausztriai menekülttábori hétköznapokon át a harmadik országba történő áttelepülésig vagy a helyi beilleszkedésig. A fotók a világszervezet genfi archívumából kerültek elő.

Közel félszáz felvételt tett közzé az ENSZ-szervezet DVD-n a forradalom emlékévében – jelentette be Melita H. Sunjic, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának regionális sajtófőnöke a sajtóértekezleten. A fényképek 1956-62 között készültek Ausztriában, a nyugati államba érkezett magyar menekültek mindennapjait mutatják be. Az ENSZ munkatársai az archívumban található képek felét digitalizálták, a legjobb minőségű és a tartalmilag érdekes fotókat válogatták ki. A sajtófőnök hangsúlyozta, hogy a felvételeket mindenki szabadon felhasználhatja, nem kell értük fizetni, nem lehet azonban kereskedelmi céllal hasznosítani ezeket. A DVD-ket nemcsak Magyarországon terjeszti majd az ENSZ menekültügyi szervezete, hanem egyebek mellett Ausztriában, Németországban és Nagy-Britanniában is.

A Magyar ENSZ Társaság különleges kiadvánnyal készül az emlékévre. Októberben olyan könyv jelenik meg, amelyben a forradalomról szóló titkos ENSZ-anyagok, főtitkárnak szóló feljegyzések, közgyűlési határozatok mellett történészek tanulmányai olvashatók – hangsúlyozta Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára közölte.

Egyelőre még csak DVD-n elérhető képeket az ősszel az emlékév keretében kiállítják majd a Corvin-közben létrehozott utcai tárlaton – mondta el Szajda Szilárd, a Miniszterelnöki Hivatal 56-os emlékbizottságának titkára.

A sajtótájékoztatón felszólat még Pomogáts Béla, irodalomtörténész az 56-os Emlékbizottság tagja, valamint Lloyd Dakin, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának regionális képviselője, is. Lloyd Dakin arról beszélt, hogy az 1951-ben létrehozott Főbiztosságának első feladata az 1956-os forradalom utáni menekültáradat kezelése volt. A szervezet adatai szerint közel kétszázezer magyar hagyta el néhány hét alatt az országot, közülük 180 ezer Ausztriába, körülbelül 20 ezer pedig Jugoszláviába menekült. Az 1956-57-es akcióban a menekültügyi szervezet a világ harmincöt országában segített új otthont találni a hazájukat elhagyóknak, de abban is közreműködtek, hogy aki akart, az visszaköltözhessen Magyarországra.


Kábítószer-ellenes világnap, 2006

Az Magyar ENSZ Társaság a kábítószer-ellenes világnap ( 2006. június 26) alkalmából „ Kábítószer: párhuzamos piacok és e-kereskedelem” címmel tanácskozást tartott, amelyen Dr. Bayer István professzor, Országos Gyógyszerészeti Intézet volt főigazgatója, ENSZ-szakértő, Dr. Fülöpné dr. Csákó Ibolya, ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály Kábítószer-rendészeti Alosztály vezetője, valamint Zajzonné dr. Boruzs Hedvig, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) Kábítószer Igazgatóság vezetője tartott előadást. A konferenciát, illetve az előadásokat követő vitát Topolánszky Ákos, a Magyar ENSZ Társaság kábítószer-bizottságának vezetője, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet megbízott igazgatója vezette.

Szerte a világon a gyógyszerek és pszichoaktív szerek, köztük a kábítószerek beszerzésének párhuzamos piacai is kialakultak, illetve folyamatosan átalakulnak. Ezek a piacok adott készítmények terjesztésének nagyobb részéért felelősek olyan módon, hogy nagyon nehezen, vagy éppen semmilyen eszközzel sem szervezhető meg ellenőrzésük. Egyik legfontosabb terjesztési felületté az internet, az e-kereskedelem vált, mely nehezen felmérhető kockázatokat rejt magában. A konferencia a párhuzamos piacok és az e-kereskedelem természetének, e „fejlődés” sajátosságainak, az ellenőrzési mechanizmusok megerősítésének és a nemzetközi együttműködések kialakításának kérdéseivel foglalkozott.


AZ ENSZ ÉVES KÁBÍTÓSZER JELENTÉSE, 2005

Az ENSZ bécsi székhelyű Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerve (International Narcotics Control Board – INCB) 2006. március 1-jén hozta nyilvánosságra szokásos éves jelentését. Az idei jelentés a szokásos, kontinensekre lebontott részletes elemzésen túl külön fejezetben foglalkozik az alternatív fejlesztéssel és a legitim létfenntartással (kábítószereket és pszichotrop anyagokat tartalmazó növények illegális termesztése helyett más gazdasági tevékenység fejlesztése). Bemutatja a nemzetközi kábítószer-ellenőrző rendszer működését. Az INCB végül javaslatokat tesz a kormányok, az ENSZ, valamint más megfelelő nemzetközi és regionális szervezetek számára. (A jelentés magyar nyelvű sajtó-összefoglalója.)

A Magyar ENSZ Társaság, az INCB és az ENSZ Bécsi Tájékoztatási Hivatala (UNIS) 2006. február 28-án, más ENSZ-központokkal egy időben mutatta be a Társaság székházában a 2005. évi jelentést, amelyet Dr. Lévay Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Kriminológiai tanszékének vezetője ismertetett. Topolánszky Ákos, drogpolitikai szakértő, a Magyar ENSZ Társaság Kábítószer-ellenes Munkacsoportjának vezetője az ENSZ kábítószer-ellenőrzési mechanizmusáról beszélt. A budapesti tájékoztatón arról is szó esett, hogy a magyarországi droghelyzet hogyan alakult az elmúlt években, amelyről Dr. Felvinczi Katalin, kábítószerügyi koordinációért felelős miniszteri biztos tartott tájékoztatót.


Elismerő oklevelek

A Magyar ENSZ Társaság elnöksége az ENSZ 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az emberi jogok nemzetközi napján (2005. december 10.) ELISMERŐ OKLEVELET adományozott számos személynek az Egyesült Nemzetek Szervezete céljai magvalósításáért végzett kiemelkedő munkájáért. A kitüntetettek névsora.


Emberi jogok nemzetközi napja, 2005

A Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából (december 10.) tanácskozást rendezett, amelyen Dr. Bragyova András, alkotmánybíró tartott előadást “Az emberi jogok, mint alkotmányos jogok a magyar alkotmányban”.


ENSZ-konferencia Szegeden

Az ENSZ megalakulásának 60. és Magyarország ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszéke 2005. november 17-18-án kétnapos ENSZ-konferenciát szervezett a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi- és Információs Központjában. A konferencián – amelyet Dr. Szőke László a Külügyminisztérium helyettes államtitkára nyitott meg – minegy 100 fő vett részt (kutatók, szakértők, egyetemi oktatók és egyetemi hallgatók). A konferencia programja.


A Magyar ENSZ Társaság elnökségének állásfoglalása

2005. október 24.

A Magyar ENSZ Társaság elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma elutasította a Társaság 2005/6. évi pályázatát, működési célú pályázatunkra pedig mindössze 500 ezer forintok kaptunk (két részletben). Ez lehetetlenné teszi a Társaság munkáját olyan időszakban, amikor az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulójával kapcsolatban országos jelentőségű és nemzetközi feladatai vannak. (A nyilatkozat teljes szövege.)


AFRIKA KONFERENCIA

A Magyar ENSZ Társaság és a HUN-IDA Kht. az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) és a Külügyminisztérium támogatásával 2005. október 28-án (pénteken) egész napos konferenciát tart ott „A fejlesztéspolitika jövője és súlypontjai: Afrika” címmel, melynek helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia (Budapest, V., Roosevelt tér 9. nagy előadóterme volt. A konferencia angol nyelvű anyaga – amely könyvben is megjelent – elérhető: The Future of Development Policies and Changing Priorities: Africa


ENSZ NAP, 2005

Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója, valamint a közelgő ENSZ-nap alkalmából rendezett ünnepi ülésen DR. SOMOGYI FERENC külügyminiszter tartott előadást „ KUDARC-E VAGY MÉRFÖLDKŐ AZ ENSZ 60. KÖZGYŰLÉSE?” címmel, 2005. október 19-én, a Magyar Tudományos Akadémia díszteremében. A közel háromszáznyi hallgatóság soraiban jelen voltak a Budapestre akkreditált nagykövetek is.


WORLD INVESTMENT REPORT 2005

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete (VKI) és a Magyar ENSZ Társaság 2005. szeptember 30-án mutatta be a sajtó és a szakma képviselőinek az UNCTAD 2005-ös jelentését a nemzetközi beruházásokról – A multinacionális társaságok és a kutatás-fejlesztés nemzetközivé válása (WORLD INVESTMENT REPORT 2005 – Transnational Corporations and the Internationalization of R&D)

A nemzeti innovációs rendszerek nemzetköziesedésével és a multinacionális társaságok szerepével a VKI kutatásai is kiemelten foglalkoznak. Ezért kapcsoltuk össze a jelentés ismertetését az intézet vonatkozó kutatásainak bemutatásával.

Program:

Simai Mihály, akadémikus, a VKI kutatóprofesszora, az UNCTAD tanácsadója:

Bevezető: globális trendek, nemzeti érdekek, vállalati politikák

Szalavetz Andrea, tudományos főmunkatárs, VKI:

Szolgáltatásalapú gazdaságfejlesztési stratégia és K+F-ösztönzés – A transznacionális ivállalatok és az állam szerepe

Farkas Péter, tudományos főmunkatárs, VKI:

A külföldi beruházások és a K+F Magyarországon – 15 év tapasztalatai

Bassa Zoltán, tudományos munkatárs, VKI:

Hogyan ítéli meg a társadalom a transznacionális vállalatok által alkalmazott technológiákat, hozzájárulásukat a technológiai fejlődéshez?


A világnépesedés helyzete, 2005

A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2005. október 12-én tartotta „A világnépesedés helyzete 2005” ENSZ-jelentés sajtóbemutatóját. A jelentést Nesim TUMKAYA úr, az UNFPA Európai osztályának vezetője ismertette. A jelentés főbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetről KORÓZS Lajos, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai államtitkára tartott tájékoztatót .

Az ENSZ New York-i székhelyű Népesedési Alapja (United Nations Population Fund – UNFPA) „Az egyenlőség ígérete: nemek közti egyenlőség, reproduktív egészségügy és a Millenniumi Fejlesztési Célok” című jelentése azt vizsgálja, hogy a nemzetközi közösség milyen mértékben teljesítette a világ legelszegényedettebb és a társadalom peremére szorult embereinek tett ígéretét. Nyomon követi az előrehaladást, feltárja a lemaradást és megvizsgálja a kapcsolatot a szegénység, a nemek közötti egyenlőség, az emberi jogok, a reproduktív egészségügy, a konfliktusok, valamint a nők és leányok elleni erőszak között. Ugyancsak megvizsgálja a kapcsolatot a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés és a HIV/AIDS veszedelme között. Bemutatja a történelem legnépesebb ifjúsági korosztályának sebezhetőségét és erősségét, továbbá rávilágít a fejlődésben játszott kritikus szerepére.


Magyar Nemzeti Bizottság

az ENSZ alapításának 60. és Magyarország ENSZ-tagságának 50. évfordulójával kapcsolatos hazai események koordinálására

Az ENSZ Közgyűlése 2004. december 17-én fogadta el a Világszervezet hatvanadik évfordulójának előkészítésével foglalkozó határozatot. Ebben javasolta, hogy a 2005. évi közgyűlés első szakaszában, szeptember 14-16. között globális csúcstalálkozó keretében tekintsék át a Millenniumi Fejlesztési Célok eddigi megvalósulását, valamint az ENSZ keretében szervezett világkonferenciák célkitűzéseinek teljesülését. Ezt előzi meg a világ parlamenti elnökeinek tanácskozása 2005. szeptember 7-9. között. A határozat felkérte a kormányokat és a társadalmi szervezeteket arra, hogy különböző rendezvények, tanácskozások keretében emlékezzenek meg az évfordulóról. Vitassák meg az ENSZ reformjával kapcsolatos új javaslatokat, s foglaljanak állást arról, hogy miképpen látják a Világszervezet jövőjét a XXI. században.

Az ENSZ főtitkára felkérte az ENSZ Társaságok Világszövetségét (WFUNA), mint az egyetlen, az ENSZ jelképének használatára jogosult, és ahhoz legközvetlenebbül kötődő nemzetközi szervezetet, hogy az egyes tagállamokban a nemzeti programok katalizátora legyen. A Világszövetség vezető testülete, ennek alapján fordult a tagszervezetekhez: javasolta, hogy kezdeményezzék magas színtű nemzeti-társadalmi bizottságok megalakítását, kiemelkedő fontosságú vallási, tudományos, politikai és más szervezetek vezető képviselőinek részvételével, az évforduló méltó előkészítésére, hangsúlyozottan nem az ENSZ ünneplésére, hanem a jövő feladatok, reformcélok, nemzeti vélemények közös megfogalmazására, s természetesen az emlékezésre.

A Magyar ENSZ Társaság elnöksége a fentieken túl, különösen fontosnak tarja azt, hogy hazánkban kettős évfordulóra emlékezzünk: a Világszervezet hatvanadik, s Magyarország ENSZ tagságának ötvenedik évfordulójára. A hazai megemlékezések koordinálására 2005. május 17-én Magyar Nemzeti Bizottság alakult a Magyar Tudományos Akadémia épületében. A Bizottság f ővédnöke Göncz Árpád, volt köztársasági elnök, t árselnökei Somogyi Ferenc, külügyminiszter és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, titkára Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára. A Bizottság programot fogadott el.


EMBERI JOGOK NAPJA, 2004 – TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

A Magyar ENSZ Társaság elnöksége az emberi jogok nemzetközi napja alkalmából 2004. december 10-én tisztújító közgyűlést tartott.

A közgyűlésen “Az Európai Unió alkotmánya és az emberi jogok” címmel Dr. Eörsi Mátyás az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának elnöke tartott előadást. A Magyar ENSZ Társaság 1999-2004. években végzett munkájáról szóló beszámolóhoz Dr. Gömbös Ervin főtitkár fűzött szóbeli kiegészítést. Végül a közgyűlés megválasztotta a Társaság tisztségviselőit, tanácsainak, munkacsoportjainak és területi csoportjainak vezetőit és a kormányzó tanácsot. Elnök ismét Simai Mihály akadémikus, főtitkár Dr. Gömbös Ervin lett.


ENSZ-AKADÉMIA

Nagy sikerű konferenciával kezdődött “A nemzetközi fejlesztési együttműködés a XXI. században” című ENSZ-AKADÉMIA a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, 2004. november 19-én a Magyar ENSZ Társaság és a HUN-IDA Kht. szervezésében, az ENSZ alapításának 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából, az ENSZ Fejlesztési Program és a Külügyminisztérium támogatásával. A konferencia fővédnöke Mádl Ferenc, köztársasági elnök volt.

A nyitó konferenciát 2004. november 25-től 2005. március 10-ig – a felsőoktatási vizsgaidőszakot kivéve – minden csütörtökön 16.00 és 17.30 között előadás és konzultáció követte a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Az előadások nyilvánosak voltak, azokon bárki részt vehet. Oklevelet előadások jelentős részén részt vevő hallgatók kaptak, mintegy 150 fő (többségükben egyetemi és főiskolai hallgatók).

Az ENSZ-AKADÉMIA 2005. március 21-én félnapos záró konferenciával fejeződött be.

Az ENSZ-AKADÉMIA programja. Az elhangzott előadások egy kötetben jelentek meg.


Adományok

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 6. § c) bekezdése szerint “a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet – létesítő okiratban rögzített céljaira – adott támogatás … után … személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény … illeti meg.” Ennek igénybevételéhez a Társaság a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint igazolást állít ki a jövő évi adóbevallást megelőzően (2003. január 31-ig.) Az igazolásnak többek között tartalmaznia kell az adományozó magánszemély nevét, lakóhelyét, adószámát, a közcélú adomány összegét. Amennyiben a támogató a kedvezményt igénybe kívánja venni, kérjük, legyen szíves a fenti adatokat az adóbevallással megegyezően a Társaságnak megküldeni. A törvény szerint a közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban összesen 50 ezer forint.