2019

Cooperation agreement was signed between the United Nations Association of Hungary and the National University of Public Administration in the Ludivika Building on 13 February 2019. At the event. in the framework of the Association’s UN Academy, János Martonyi, former Minister of Foreign Affairs held a lecture on the „Geopolitics and the World Trade.”

 

2018

A Magyar ENSZ Társaság közgyűlését (2018. május 24.) megnyitja Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke. A közgyűlés témája: „Magyarország a globális multilaterális együttműködés rendszerében”. Simai jobbján Dr. Kuntár Tamás, főosztályvezető, KKM, előadásának címe: Magyarország és az ENSZ.

A Magyar ENSZ Társaság közgyűlésén (2018. május 24.) Dr. Boda József habil. vörgy, dékán, NKE, Rendészettudományi Kar tart előadást: „Magyarország részvétele az ENSZ békefenntartásában”

A Magyar ENSZ Társaság közgyűlésén (2018. május 24.) Egri Lilla, főosztályvezető-helyettes, Földművelésügyi Minisztérium tart előadást: „Magyarország és a FAO együttműködése”

A Magyar ENSZ Társaság 2018. évi közgyűlésének előadói (balról): Dr. Boda József, Egri Lilla és Dr. Kuntár Tamás

 A Magyar ENSZ Társaság 2018. évi közgyűlésének résztvevői

 

2017

2017. évi ENSZ-napi rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Dr. Koller Boglárka, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja köszönti a résztvevőket.

2017. évi ENSZ-napi rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A panel résztvevői (balról): Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár, NKE; Erdős André nyugalmazott nagykövet, a MENSZT alelnöke; Simai Mihály akadémikus, a MENSZT elnöke; VitavezetőLamm Vanda akadémikus, az MTA osztályelnöke; Dr. Kuntár Tamás főosztályvezető, Külgazdasági és Külügyminisztérium; Rimóczi Bence, az IDSA képviselője, egyetemi hallgató, CEU

2017. évi ENSZ-napi rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A hallgatóság egy része
A Magyar ENSZ Társaság delegációja a Kínai ENSZ Társaság (UNA-China) meghívására 2017. május 8-12. között munkalátogatást tett Kínában, viszonozva a UNA-China képviselőinek 2016. május 25-28. közötti budapesti látogatását. Ezek a találkozók az 1980-as években elindított munkakapcsolatok megerősítését, elmélyítését szolgálták. A fotón balról: Dr. Lukács Eszter, a MENSZT elnökségének tagja, Lu Shumin nagykövet, a UNA-China elnöke, Dr. Gömbös Ervin a MENSZT főtitkára és Zhang Dan asszony, a UNA-China alelnöke és főigazgatója
A Magyar ENSZ Társaság 2017. évi közgyűlésén, 2017. május 23-án Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, volt vezérkari főnök, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagja tartott előadást „A globális fegyverkezési verseny új szakasza és Magyarország” címmel. A közgyűlés elfogadta a 2016. évi szöveges és pénzügyi beszámolót, valamint a 2017. évi programot. A képen balról Szenes Zoltán, Simai Mihály elnök és Gömbös Ervin főtitkár.
A Magyar ENSZ Társaság 2017. évi közgyűlésének résztvevői
A Magyar ENSZ Társaság, a Közgáz Alma Mater és a BCE Világgazdasági Intézete 2017. március 30-án a Corvinus Egyetemen szimpóziumot tartott „Az Egyesült Államok, Kína és Oroszországa kibontakozó világhelyzet meghatározó geostratégiai háromszöge és Magyarország” címmel. A szimpózium előadói voltak balról: Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke; moderátor: Gömbös Ervin, professor emeritus (IBS), a Magyar ENSZ Társaság főtitkára és Magas István professzor, a BCE tanára.
A Magyar ENSZ Társaság, a Közgáz Alma Mater és a BCE Világgazdasági Intézete 2017. március 30-án a Corvinus Egyetemen szimpóziumot tartott „Az Egyesült Államok, Kína és Oroszországa kibontakozó világhelyzet meghatározó geostratégiai háromszöge és Magyarország” címmel. A szimpózium résztvevői.
A Magyar ENSZ Társaság, a Közgáz Alma Mater és a BCE Világgazdasági Intézete 2017. március 30-án a Corvinus Egyetemen szimpóziumot tartott „Az Egyesült Államok, Kína és Oroszországa kibontakozó világhelyzet meghatározó geostratégiai háromszöge és Magyarország” címmel. A szimpózium résztvevői.

2017. január 1-jén hivatalba lépett António Guterres az Egyesült Nemzetek kilencedik főtitkára. Életrajza itt érhető el.

2016

Emberi Jogok Napja 2016. A résztvevők egy része. A rendezvény előadói:  Dr. Komanovics Adrienne egyetemi docens: Az emberi jogok az Európai Unióban 2016-ban; 2. Simai Mihály akadémikus: Trump programja, az ENSZ és az emberi jogok; 3. Lamm Vanda akadémikus: A Polgári és Politikai, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya ötven éve.(Vitavezető: Prof. Emer. Dr. Gömbös Ervin volt.)

Emberi Jogok Napja 2016. A résztvevők egy része

2016. november 14-én a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) angol nyelvű kerekasztal-beszélgetést szervezett „Új ENSZ-főtitkár – új kezdet?” címmel, az ENSZ és új főtitkára előtt álló feladatokról és kihívásokról. A beszélgetőpartnerek (balról) Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára; moderátor Berecz Marianne, a KKI vezető kutatója és dr. Kuntár Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Főosztályának vezetője.

A 2016. november 14-ei, „Új ENSZ-főtitkár – új kezdet?” című kerekasztel beszélgetés hallgatóságának egy része.

2016. október 19-én a Luxemburgi ENSZ Társaság meghívására az Európai ENSZ Társaságok, illetve az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) képviselői közösen ünnepelték a Világszövetség létrehozásának 70. évfordulóját. A megemlékezésnek azért a Nagyhercegség adott otthont, mert 1946. augusztus 2-án itt hozta létre 22 ENSZ-társaság (köztük a magyar) a nemzeti ENSZ Társaságokat tömörítő. jelenleg több mint száz tagot számláló WFUNA-t. Az összejövetelen a Magyar ENSZ Társaságot Lukács Eszter elnökségi tag képviselte (középen kékben).

A Budapesti Corvinus Egyetem, a Közgáz Alma Mater, a Magyar ENSZ Társaság és az International Diplomatic Student Association (IDSA) az 56-os magyar forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából 2016 október 20-án emlékülést rendezett. Prof. Dr. Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora megnyitja az emlékülést. Mellette az emlékülés előadói: Simai Mihály akadémikus a Magyar ENSZ Társaság elnöke (baloldalon) és Kecskés D. Gusztáv, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Részleteket lásd itt

Az 56-os emlékülésen az egyetem hallgatói részleteket olvastak fel Király Bélának, a Nemzetőrség volt parancsnokának a Magyar ENSZ Társaság keretében tartott első magyarországi előadásából: „A magyar kérdés az ENSZ-ben: 1956-63”. Balról: Mossóczy Katinka Zsófia, Kovács-Dobák Géza (BCE alkalmazottja), Bretus Borbála és Aguera Zoltán. Király Béla írása itt érhető el.

Az 56-os emlékülés résztvevői.

Az 56-os emlékülés résztvevői megkoszorúzták Nagy Imre emléktábláját az Egyetem halljában.

 

A Magyar ENSZ Társaság meghívására 2016. május 25-28 között Budapestre látogatott a Kínai ENSZ Társaság delegációja. A delegáció látogatást tett a Parlamentben is. A delegáció tagjai a felsőházi teremben balról: Mr. LU Shumin, nagykövet, elnök, Mr. ZHANG Yi, főigazgató-helyettes, Mr. LIU Zhixian, alelnök és főigazgató és Ms. LI Xueyao, programigazgató

A Magyar ENSZ Társaság meghívására 2016. május 25-28 között Budapestre látogatott a Kínai ENSZ Társaság delegációja. A delegációt munkaebéden látta vendégül Kovács Ádám Zoltán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) helyettes államtitkára (a képen középen), előtte Szénási Anna a KKM munkatársa, Dr. Kuntár Tamás, a KKM Nemzetközi szervezetek Főosztályának a vezetője balról a második.

A Magyar ENSZ Társaság meghívására 2016. május 25-28 között Budapestre látogatott a Kínai ENSZ Társaság delegációja. A delegáció a Magyar ENSZ Társaságnál (balról): Mr. ZHANG Yifőigazgató-helyettes, Mr. LU Shumin, nagykövet, elnök, Mr. LIU Zhixian, alelnök és főigazgató és Ms. LI Xueyao, programigazgató

A Magyar ENSZ Társaság meghívására 2016. május 25-28 között Budapestre látogatott a Kínai ENSZ Társaság delegációja. A delegáció megbeszélést folytatott a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagjaival.

A Magyar ENSZ Társaság meghívására 2016. május 25-28 között Budapestre látogatott a Kínai ENSZ Társaság delegációja. A delegáció a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagjaival.

 

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke megnyitja a konferenciát. Jobboldalán Bárdi Nándor, a konferencia egyik előadója.

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára, a konferencia moderátora bevezetőt mond.

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. A résztvevők.

 

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. Hunčik Péter (középen), tudományos tanácsadó (Dunaszerdahely, Szlovákia) előadása: „A szlovákiai magyar kisebbség és Magyarország”

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. Dr. Lakatos István, vezető kutató, Külügyi és Külgazdasági Intézet előadása: A védelmi felelősség elve es a kisebbségek védelme”

A kisebbségek jövője a globalizálódó világban” második konferencia (2016. február 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. Bárdi Nándor PhD, osztályvezető, tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet előadása: „A budapesti kormányzat és a külhoni magyarok”

2016: lehetőségek és kockázatok a világfejlődésben és Magyarországon – panelbeszélgetés 2016. január 27-én. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke vitaindító előadása: „A globális biztonság bizonytalanságai 2016-ban”

 

2016: lehetőségek és kockázatok a világfejlődésben és Magyarországon – panelbeszélgetés 2016. január 27-én. Az Auditórium bal oldalán helyet foglaló résztvevők.

2016: lehetőségek és kockázatok a világfejlődésben és Magyarországon – panelbeszélgetés 2016. január 27-én. Prof. Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának előadása: „A közel-keleti válság kilátásai 2016-ban”

2016: lehetőségek és kockázatok a világfejlődésben és Magyarországon – panelbeszélgetés 2016. január 27-én. Farkas Zoltán, a HVG főmunkatársának előadása: ”Kockázatok és lehetőségek a magyar fejlődésben 2016-ban”

2015

„A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.). Sz. Bíró Zoltán előadása: „A vallási és etnikai kisebbségek az Orosz Föderációban”

A Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok napja alkalmából (2015. december 10.) „A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” címmel konferenciát szervezett a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. A konferencia előadói: dr. Tárnok Balázs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PhD hallgató, Vizi Balázs, tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Sz. Bíró Zoltán, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet, Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, moderátor, Hevesi Ágnes, emberi jogi nagykövet, főosztályvezető-helyettes, Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. A résztvevők

A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.). Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, moderátor, megnyitja a konferenciát.

 

.„A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.). Vizi Balázs előadása: “ A kisebbség fogalma, típusai, és a két legjelentősebb kisebbség: a vallási és etnikai kisebbségek”

A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. A résztvevők egy része.

A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.) a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával. A résztvevők egy része.

.„A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.). dr. Tárnok Balázs előadása: „Régi és új kisebbségek Európában”

.„A KISEBBSÉGEK JÖVŐJE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN” konferencia (2015. december 10.). Prof. Szalayné Sándor Erzsébet az Alapvető Jogok Biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese a konferencián

Az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) 41. Közgyűlése (Vancouver, Kanada, 2015. november 18-23.) Bonian Golmohammadi (Svédország), a WFUNA főtitkára a nyitó ünnepségen a WFUNA tevékenységéről számol be a világ minden részéről érkezett ENSZ-társasági képviselőknek
Az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) 41. Közgyűlése (Vancouver, Kanada, 2015. november 18-23.) Dr. Gömbös Ervin a WFUNA alelnöke a plenáris ülésen elnököl, mellette balról: Sundeep Bhutoria (India), a WFUNA pénztárnoka, Bonian Golmohammadi (Svédország), a WFUNA főtitkára, jobbszélen Kathryn White (Kanada) a WFUNA végrehajtó bizottságának (vb) elnöke. Ezt követően Gömbös Ervint a WFUNA vb tagjává, Kathryn White-ot a vb alelnökévé választották.
Az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) 41. Közgyűlése (Vancouver, Kanada, 2015. november 18-23.) Gömbös Ervin az afrikai dekegátusok körében
A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényt Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, a panelbeszélgetés moderátora nyitotta meg. A 70 éves ENSZ eredményeiről beszélt.
A 2015. évi ENSZ-napi rendezvény közönsége Simai Mihályt hallgatja.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Hollai Imre az ENSZ Közgyűlés volt elnöke az ENSZ megalakulásának körülményeiről, Magyarország ENSZ-be történt felvételéről beszélt, hangsúlyozva, hogy az ENSZ kormányok szervezete, tevékenysége a tagállamok hozzáállásán múlik.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Lamm Vanda, az MTA rendes tagja, az MTA osztályelnök-helyettese (IX. osztály) az ENSZ egyik legnagyobb eredményének az emberi jogok terén végzett kodifikációs tevékenységét méltatta. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozat 1948 óta valamennyi ENSZ nyilatkozat közül a legfontosabb és legnagyobb horderejű és jogosan az is marad, és alapvető forrása az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdítása és védelme érdekében tett nemzeti és nemzetközi erőfeszítések ösztönzésének.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Dr. Kuntár Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Főosztályának vezetője a 2015. szeptemberi ENSZ Csúcstalálkozóról beszélt, amely elfogadta az elkövetkező 15 év 17 Fenntartható Fejlődési Célját, valamint az ENSZ Közgyűlés 70. ülésszakának programját mutatta be.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Dr. Sulyok Gábor, az MTA Jogtudományi Intézet osztályvezetője a Biztonsági Tanáccsal kapcsolatos reformelképzeléseket taglalta.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvény közönsége

 

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Kecskés D. Gusztáv, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa Magyarország ENSZ-be történő felvételéről és a Közgyűlésben a „magyar kérdés” vitájáról beszélt.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen az egyik hozzászóló (Szörényi András) az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának fordításáról érdeklődött.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvényen Dr. Gömbös Ervin főtitkár ismertette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1985-ös kiadását és terjesztésének körülményeit.

A 2015. évi ENSZ-napi rendezvény közönsége

A Magyar ENSZ Társaság a Közgáz Alumnival együttműködve A társadalmak és a migráció: a XXI század kihívása (Kik? Honnan? Hova? Miért?) címmel konferenciát szervezett a Budapesti Corvinus Egyetemen 2015. október 1-jén. Zsúfolásig megtelt a C épület 500 fős nagy előadóterme.

 

Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, a konferencia moderátora bevezető előadását tartja (Migrációs konferencia, 2015. október 1.).

A Migrációs konferencia (2015. október 1.) előadói: Dr. Herczog Mária szociológus, Simon Ernő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) magyarországi szóvivője és Lehel Balázs, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Budapest programkoordinátora

A Migrációs konferencia (2015. október 1.) hallgatóságának jobboldalon helyet foglaló harmada.

Dr. Herczog Mária szociológus a menekültkérdést a Gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezmény szemszögéből elemezte

Dr. Herczog Mária szociológus előadását hallgatják. (Migrációs konferencia, 2015. október 1.)

 

A Migrációs konferencián (2015. október 1.) részt vett Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem rektora (baloldalon), mellette Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára. Mögöttük Szabó Marietta a Társaság titkára és Erdős André a Társaság alelnöke

Simon Ernő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) magyarországi szóvivője, aki sok időt töltött a magyar-szerb és magyar-horvát határon, az UNHCR helyzetértékelésének ismertetése mellett személyes élményeit is elmondta. (Migrációs konferencia, 2015. október 1.)

A Migrációs konferencia (2015. október 1.) hallgatóságának középen helyet foglaló harmada.

Lehel Balázs, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Budapest programkoordinátora előadását tartja az IOM tevékenységéről. (Migrációs konferencia, 2015. október 1.)

A Migrációs konferencia (2015. október 1.) hallgatóságának baloldalon helyet foglaló harmada.
Kovács László volt külügyminiszter és EU biztos a Migrációs konferencián (2015. október 1.)
Az előadások utáni egyik hozzászóló. (Migrációs konferencia, 2015. október 1.)
Az előadások utáni egyik hozzászóló. (Migrációs konferencia, 2015. október 1.)
A Migrációs konferencia (2015. október 1.) A hallgatóság egy része

A Magyar ENSZ Társaság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „THE UNITED NATIONS IN A TURBULENT WORLD – 70 years in building peace and security” címmel angol nyelvű Mobil ENSZ-Akadémiát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2015. május 6-án. A rendezvény programja a Hirek és aktualitások alatt olvasható: Kettős ENSZ évforduló: ENSZ 70 – magyar ENSZ-tagság 60 alatt:

Prof. Padányi József, dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese megnyitja a 2015. május 6-ai Mobil ENSZ-Akadémiát

Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karának dékánja köszönti a 2015. május 6-ai Mobil ENSZ-Akadémia résztvevőit

Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke előadást tart a 2015. május 6-ai Mobil ENSZ-Akadémián „Future of UN Peacekeeping in Light of Global Security Challenges” cimmel

A 2015. május 6-ai Mobil ENSZ-Akadémia hallgatóságának egy része

Prof. Szenes Zoltán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, volt vezérezredes, a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagja összegzi a 2015. május 6-ai Mobil ENSZ-Akadémia tanulságait

Tisztújító közgyűlés – 2015. Regisztráció (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Lassan megtelik a terem (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Martonyi János volt külügyminiszter érkezik a közgyűlésre (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Erdős André, Lukács Eszter és Hollai Imre (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Kezdődhet a közgyűlés? (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015.Konzultáció (Körösi Csaba államtitkár, Gömbös Ervin főtitkár és Simai Mihály akadémikus elnök) (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Simai Mihály akadémikus elnök megnyitja a közgyűlést. (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Kőrösi Csaba államtitkár, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője volt a meghívott előadó. Előadásának címe: „A fenntartható fejlődés döntő éve? Az ENSZ újra a tárgyalások fő sodrában” (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Kőrösi Csaba előadása után, a közgyűlés második részében Erdős André alelnök elnökölt (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Dokumentumok kiosztása (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Gömbös Ervin főtitkárt kiegészítést fűz a beterjesztett dokumentumokhoz (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Balról Horváth Pál, Boda József felesége és Boda József (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Barabás László, Szenes Zoltán és Matus János (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Martonyi János volt külügyminiszter elmélkedik jobbján Kroó Norbert akadémikus, baloldalán Tálas Péter (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Simai Mihály akadémikus elnök értékeli az elmút öt év munkáját (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Hollai Imre hozzászól (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Faragó Tibor hozzászól (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Józan Péter hozzászól (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Bálint Károly hozzászól (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Gömbös Ervin főtitkár bemutatja a Társaság legutóbbi kiadványát (Alapvető tények az ENSZ-ről), mellette Vadlövő Judit a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Szavazás a beterjesztett dokumentumokról. Az első sorban balról: Bora Gyula professzor emeritus, Kovács László volt külügyminiszter és volt EU biztos, továbbá Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Balassa Jenő távozó titkár (középen) mellette az utód Szabó Marietta (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Balassa Jenő távozó titkárt Gömbös Ervin köszönti (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Pintér László partnerével (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Matus János a Jelölő Bizottság munkáját ismerteti (Fotó: Gorka Márton)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Vajda László hozzászólása a jelölésekhez (Fotó: Motyó)
Tisztújító közgyűlés – 2015. Elkezdődött a tisztségviselők és a kotrmányzó tanács tagjainak a választása (Fotó: Gorka Márton)választás
Tisztújító közgyűlés – 2015. A szavazatszámláló bizottság: Dobák Géza, Gyöngyösi István (elnök) és Restás Bianka (Fotó: Motyó)

2014

A Magyar ENSZ Társaság az EMBERI JOGOK NAPJA alkalmából 2014. december 9-én tanácskozást rendezett. Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke megnyitja a tanácskozást.

Az Emberi Jogok Napja alkalmából tartott tanácskozás előadója Martin Nesirky úr (középen), az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának igazgatója volt. Az angol nyelvű előadás címe: Az emberi jogok jövője a változó és radikalizálódó világban. Jobbról Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke, balról Dr. Gömbös Ervin főtitkár

Az Emberi Jogok Napja alkalmából tartott tanácskozás (2014. december 9.) résztvevői.
Az Emberi Jogok Napja alkalmából tartott tanácskozás (2014. december 9.) résztvevői. Balszélem Őex. Jo INDEKEU, Belgium magyarországi nagykövete.

Az Emberi Jogok Napja alkalmából tartott tanácskozást (2014. december 9.) követően Martin Nesirky (balszélen) találkozott a Nemzetközi Diplomáciai Diákegyesület (IDSA) vezetőivel. Mellette Geiszt Ádám, az Egyesület elnöke. A kép jobbszélén Vadlövő Judit, az UNIS magyarországi konzulense.

A Magyar ENSZ Társaság rendszeresen foglalkozik a kábítószer problémával. Évente bemutatja az ENSZ Kábítószer-ellenőrző Szerve (INCB) éves jelentését februárban. A kábítószer-ellenes világnapon (június 26.) pedig az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) éves jelentését (World Drug Report). A 2014. évi jelentést Topolánszky Ákos, Magyar ENSZ Társaság kábítószer-bizottság vezetője ismertette az összegyűltek előtt június 26-án..

Simai Mihály akadémikus, az UNCTAD tanácsadója, a Magyar ENSZ Társaság elnöke 2014. június 24-én mutatta be a sajtónak és az érdeklődőknek Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) „WORLD INVESTMENT REPORT-2014” jelentését, amely a külföldi tőkebefektetések új irányaival és szerkezetével foglalkozik. Ezt követően Magas István egyetemi tanár, a BCE Világgazdasági Tanszék vezetője (baloldalon) tartott előadást: „50 év a világfejlődés szolgálatában. Az UNCTAD 50-ik évfordulója. Eredmények és tanulságok”

A 2014. június 24-ei UNCTAD jelentés („WORLD INVESTMENT REPORT-2014”) bemutatójának résztvevői

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni folytatva a 2013-ban kezdett panel-előadás sorozatot a válságot követő időszakról, 2014. június 16-án konferenciát szervezett „A következő négy év nemzetközi kihívásai és Magyarország” címmel. Előadók (balról): Bod Péter Ákos egyetemi tanár, BCEDeák András tudományos főmunkatárs, Világgazdasági IntézetSimai Mihály akadémikus, egyetemi tanár, BCE, a MENSZT elnökeSzanyi Miklós egyetemi tanár, Debreceni Egyetem (moderátor); Szunomár Ágnes tudományos munkatárs, Világgazdasági Intézet és Kőrösi István tudományos főmunkatárs, Világgazdasági Intézet

 

A 2014. június 16-ai konferencia („A következő négy év nemzetközi kihívásai és Magyarország”) résztvevői

Az Európai ENSZ Társaságok vezetőinek tanácskozása Genfben, 2014. június 2-3-án.

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni szervezésében Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke 2014. május 29-én előadást tartott „AZ EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁSOK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI” címmel.

Simai Mihály akadémikus előadását („AZ EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁSOK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI”) hallgatják 2014. május 29-én

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni folytatva a 2013-ban kezdett panel-előadás sorozatot a válságot követő időszakról, 2014. április 24-én panelbeszélgetést szervezett A transznacionális társaságok (a multik) és Magyarország” címmel. A panel tagjai (balról): Dr. Gál Péter egyetemi tanár – BCE Világgazdasági tanszék; Wolf László – OTP vezérigazgató-helyettes; Wintermantel Péter – helyettes államtitkár, Külügyminisztérium és Dr. Sass Magdolna tudományos főmunkatárs – MTA KRTK Közgazdasági Intézet. A vitát vezette: Simai Mihály akadémikus

A 2014. április 24-ei panel beszélgetés (A transznacionális társaságok (a multik) és Magyarország”) közönsége

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni folytatva a 2013-ban kezdett panel-előadás sorozatot a válságot követő időszakról, 2014. február 27-én vitaestet rendezett “A MÁSODIK ÉVTIZED SORSDÖNTŐ ÉVE LESZ-E 2014?” címmel. Előadók (balról): Simai Mihály akadémikus: „Új kockázatok és stabilizáló tényezők a világpolitikában”; Magas István tanszékvezető egyetemi tanárBCE:„Megkezdődött-e a globális gazdasági fellendülés?”; Gál Péter egyetemi tanár, BCE „Beépített hazai gondok 2014-ben”; Szanyi Miklós igazgatóhelyettes, Világgazdasági Intézet (moderátor) és Kőrösi István, tudományos főmunkatárs, Világgazdasági Intézet: „Mit jelez az EU új költségvetése?”

A 2014. február 27-ei vitaest (“A MÁSODIK ÉVTIZED SORSDÖNTŐ ÉVE LESZ-E 2014?”) résztvevői

2013

Az Európai ENSZ Társaságok vezetőinek tanácskozása Brüsszelben, 2013. november 25-26-án.

ENSZ-nap, 2013. október 24. A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni az ENSZ NAPJA alkalmából panelbeszélgetést szervezett „A SZÍRIAI VÁLSÁG ÉS AZ ENSZ” címmel. A panel résztvevői (balról): Erdős André – Magyarország volt állandó ENSZ-képviselője, ny. nagykövet és Prof. Dr. Rostoványi Zsolt – a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Képünkön Simai Mihály akadémikus, a MENSZT elnöke megnyitja a rendezvényt.

ENSZ-nap, 2013. október 24. A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni az ENSZ NAPJA alkalmából panelbeszélgetést szervezett „A SZÍRIAI VÁLSÁG ÉS AZ ENSZ” címmel. A panel résztvevői: Erdős André – Magyarország volt állandó ENSZ-képviselője, ny. nagykövet és Prof. Dr. Rostoványi Zsolt – a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. Képünkön Dr. Gömbös Ervin főtitkár bemutatja a Társaság legújabb kiadványát: „Alapvető tények az ENSZ-ről”, amelynek megjelentetését a Külügyminisztérium támogatása tette lehetővé. Balról Rostoványi Zsolt és Simai Mihály.

ENSZ-nap, 2013. október 24. A résztvevők.
ENSZ-nap, 2013. október 24. A résztvevők.

A Magyar ENSZ Társaság a Külügyminisztérium támogatásával „post-2015 Fejlesztési Agenda” címmel társadalmi konzultációt szervezett 2013. szeptember 10-én. A konzultáción mintegy 70 fő – elsősorban fejlesztési kérdésekkel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselői – vettek részt. Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára köszönti a résztvevőket. Mellette Glatz Ferenc akadémikus, a NEFE Társadalmi Tanácsadó Testület elnöke (baloldal) és Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke.

 

„post-2015 Fejlesztési Agenda” társadalmi konzultáció 2013. szeptember 10-én a Külügyminisztériumban. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke vitaindító előadását tartja. Mellette Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (baloldal) és Dr. Gömbös Ervin a Társaság főtitkára, aki az ENSZ-társaságok szerepéről beszélt a post-2015 Fejlesztési Agenda kialakításában.

„post-2015 Fejlesztési Agenda” társadalmi konzultáció 2013. szeptember 10-én a Külügyminisztériumban. Takács Szabolcs helyettes államtitkár, a Külügyminisztérium politikai igazgatója zárszavával ért véget a konferencia. Mellette Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke (jobb oldalon)

A WFUNA végrehajtó bizottságának New York-i ülésén résztvevők 2013. szeptember 6-7-én

Jan Eliasson (középen), az ENSZ főtitkár első helyettese időszerű kérdésekről tájékoztatja a WFUNA végrehajtó bizottságának résztvevői New Yorkban, 2013. szeptember 6-án. Mellette Kathryn White (Kanada), a végrehajtó bizottság elnöke és Bonian Golmohammadi (Svédország), a WFUNA főtitkára

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2013 tavaszán vita-délután sorozatot szervezett. A harmadik téma: „Magyarország 2020-ban” (2013. május 30.) előadói: Nováky Erzsébet (képünkön) – BCE egyetemi tanár, a Jövőkutatási tanszék vezetője, Pitti Zoltán – BCE kutató professzora és Havas Attila – az MTA Közgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa. Moderátor: Csáki Csaba akadémikus.

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2013 tavaszán vita-délután sorozatot szervezett. A harmadik téma: „Magyarország 2020-ban” (2013. május 30.) előadói: Nováky Erzsébet – BCE egyetemi tanár, a Jövőkutatási tanszék vezetője, Pitti Zoltán – BCE kutató professzora és Havas Attila (képünkön) – az MTA Közgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa. Moderátor: Csáki Csaba akadémikus.

Ülésezik a WFUNA végrehajtó bizottsága New Yorkban 2013. május 10-11-én
A WFUNA végrehajtó bizottságának New York-i ülésén résztvevők 2013. május 10-11-én

Gömbös Ervin a WFUNA alelnöke részt vett a WFUNA végrehajtó bizottságának New York-i ülésén 2013. május 10-11-én, találkozott Peter Launsky Thieffenthallal (baloldalon), az ENSZ tájékoztatásért felelős főtitkárhelyettesével, akinek átadta az “Alapvető tények az ENSZ-ről” c. könyv magyar nyelvű kiadását, amelyet a Magyar ENSZ Társaság jelentetett meg.

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2013 tavaszán vita-délután sorozatot szervezett. A második téma: „Európa 2020-ban” (2013. április 25.) előadói: Rácz Margit, kutatási igazgató, MTA Világgazdasági Intézet („Az EU 2020-ban”), Palánkai Tibor akadémikus (moderátor), Gál Péter egyetemi tanár BCE Világgazdasági Tanszék („Az európai transznacionális társaságok középtávú stratégiai koncepciói”) és Ludvig Zsuzsa tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Intézete („Az EU-n kívüli Kelet-Európa 2020-ban”)

„Európa 2020-ban” (2013. április 25.) vitadélután résztvevői.

Az Európai ENSZ Társaságok vezetőinek tanácskozása Bécsben, 2013. április 8-9-én.

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2013 tavaszán vita-délután sorozatot szervezett. Az első téma: „A világ főbb kérdései 2020-ban” (2013. március 7.) előadói Magas István egyetemi tanár, a BCE Világgazdasági tanszékének vezetője, Novák Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Intézet és Hrubos Ildikó egyetemi tanár, BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Moderátor: Simai Mihály akadémikus, a MENSZT elnöke.

„A világ főbb kérdései 2020-ban” (2013. március 7.) vitadélután résztvevői.

2012

Mobil ENSZ-Akadémia a Debreceni Egyetemen 2012. október 11-én: résztvevők

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2012. december 6-án kerekasztal beszélgetést szervezett „A magyar bankrendszer helyzete és kilátásai” címmel. A beszélgetés résztvevői: Király Júlia, az MNB alelnöke, Zdeborsky György közgazdász és Gál Péter egyetemi tanár.

„A magyar bankrendszer helyzete és kilátásai” kerekasztal beszélgetés (2012. december 6.) hallgatósága.

Az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) 40. közgyűlésének résztvevői (Rio de Janeiro, 2012. november 6-10.)

Park Soo Gil (Koreai Köztársaság), a WFUNA elnöke és Dr. Gömbös Ervin a WFUNA alelnöke a WFUNA 40. közgyűlésén, 2012-ben

 

Bonian Golmohammadi (Svédország), a WFUNA főtitkára, Kathryn White (Kanada), a végrehajtó bizottság elnöke és Dr. Gömbös Ervin a WFUNA alelnöke a WFUNA 40. közgyűlésén, 2012-ben

2012. évi ENSZ-napon (október 24.) Tóth Tibor, nagykövet, az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezete Előkészítő Bizottságának (CTBTO – Bécs) ügyvezető titkára (ENSZ főtitkár-helyettesi rangban) tartott előadást „Az atomcsend-szerződés és szervezete: pillanatképek a globális szerződések és szervezetek hétköznapjaiból” címmel a Társaságnál.

Mobil ENSZ-Akadémia a Debreceni Egyetemen 2012. október 11-én: Prof. Dr. Szabó Béla elnökhelyettes, DE Tudományegyetemi Karok; Makkay Lilla főosztályvezető, Külügyminisztérium; Fernanda Guerrieri, a FAO magyarországi regionális irodájának vezetője; Prof. Dr. Szabadfalvi József dékán, DE Állam- és Jogtudományi Kar); Prof. Dr. Páles Zsolt rektorhelyettes, DE; Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens, DE ÁJK és Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára.

Mobil ENSZ-Akadémia a Debreceni Egyetemen 2012. október 11-én: résztvevők

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2012 tavaszán előadássorozatot szervezett. A harmadik rendezvény (2012. május 29) témája: „FENNTARTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS?” Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanárnak, az 1992. évi riói, majd a Rio+5 és Rio+10 világtalálkozók résztvevőjének előadása: „A globális ökológiai válság kezelése: mi lett az ígéretekkel 20 évvel az első riói világkonferencia után”. A háttérben: Prof. Dr. Kerekes Sándor vitavezető, a Magyar ENSZ Társaság környezeti Bizottságának elnöke.

A „FENNTARTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS?” című konferencia (2012. május 29) másik előadója Simai Mihály akadémikus, egyetemi tanár: „A globális társadalmi válság kezelhetősége. A világgazdasági viszonyok és a világkonferencia kilátásai”

A „FENNTARTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS?” című konferencia (2012. május 29) résztvevői
A „FENNTARTHATÓ-E A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS?” című konferencia (2012. május 29) résztvevői

A Magyar ENSZ Társaság és a Corvinus Egyetem Alumni 2012 tavaszán előadássorozatot szervezett. A második előadást Chikán Attila egyetemi tanár tartotta „A magyar gazdaság helyzete: problémák, lehetőségek, versenyképesség” címmel 2012. április 25-én.

Chikán Attila egyetemi tanár hallgatósága 2012. április 25-én.

Chikán Attila egyetemi tanár hallgatósága 2012. április 25-én.

Chikán Attila egyetemi tanár hallgatósága 2012. április 25-én.

Csáki Csabaakadémikus hallgatósága 2012. február 21-én.

2011

Csáki Csaba akadémikus hallgatósága 2012. február 21-én.

Az Emberi Jogok Napja alkalmából 2011. december 12-én az Országgyűlési Biztos Hivatala a Magyar ENSZ Társasággal közösen szervezett konferenciát a Hivatal épületében. A konferencia második részének előadói a Hivatal munkatársai voltak: balról: dr. Borza Beáta, dr. Sziklay Júlia, dr. Lux Ágnes és dr. Hajas Barnabás.

„Utca-képek – hajléktalanok és más kiszolgáltatott csoportok, ahogy MARABU látja” címmel rajzkiállítás nyílt az Országgyűlési Biztos Hivatalában az Emberi Jogok Napja alkalmából. A képen a szerző.

ENSZ-nap, 2011. A Magyar ENSZ Társaság “A fejlesztési partnerség jelene, jövője és az ENSZ” címmel konferenciát szervezett 2011. október 24-én. Simai Mihály akadémikus, a MENSZT elnöke megnyitja a konferenciát. Jobbján Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, baloldalán Simonyi Gyula, a BOCS Alapítvány elnöke.
A 2011. évi ENSZ-napi konferencia résztvevőinek egy része.

2011. április 17. és 19. között hivatalos látogatáson, Budapesten tartózkodott Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára. A Magyar ENSZ Társaság meghívására – a Külügyminisztériummal közös szervezésben – előadást tartott „Az ENSZ előtt álló kihívások” címmel az MTA dísztermében mintegy 400 főnyi hallgatóság előtt. Simai Mihály elnök és Gömbös Ervin főtitkár fogadja az ENSZ főtitkárát.

Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke köszönti Ban Ki-moon-t és rövid bevezetőt mond, amelynek szövege itt érhető el.

Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár „Az ENSZ előtt álló kihívások” című előadását tartja, amelynek teljes szövege angolul itt érhető el.

Ban Ki-moon előadásának mintegy 400 főnyi hallgatósága. Részt vettek az eseményen a diplomáciai testület képviselői is.

 

A rendezvény elnöksége (balról): Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára, Hóvári János a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Pálinkás József, az MTA elnöke, Vijay Nambiar , az ENSZ-főtitkár kabinetfőnöke, Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke és Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár.

Ban-Ki-moon ENSZ-főtitkár előadását követő fogadáson Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára és Ban Ki-moon köszöntötte a résztvevőket.

Hollai Imre, az ENSZ Közgyűlés volt elnöke, a Társaság alelnöke, Simai Mihály elnök és Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár.

Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár és Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára.

 

Lukács Eszter a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagja, Simai Mihály a Társaság elnöke, Bágyi Ádám, a BIMUN2011 főtitkára és Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár

2011. április 15. és 19. között rendezték a Budapest International Model United Nations – BIMUN nevű nemzetközi diákfórumot, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkáját modellezi. A rendezvényen – 4 kontinensről, 16 országból és 32 iskolából – 313 fő vett részt, amelynek házigazdája az Eötvös József Gimnázium volt. A megnyitóra a Fővárosi Közgyűlés Dísztermében került sor.

2011. április 15. és 19. között rendezték a Budapest International Model United Nations – BIMUN nevű nemzetközi diákfórumot, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkáját modellezi. A rendezvényen – 4 kontinensről, 16 országból és 32 iskolából – 313 fő vett részt, amelynek házigazdája az Eötvös József Gimnázium volt. A megnyitóra a Fővárosi Közgyűlés Dísztermében került sor.

2011. április 15. és 19. között rendezték a Budapest International Model United Nations – BIMUN nevű nemzetközi diákfórumot, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkáját modellezi. A rendezvényen – 4 kontinensről, 16 országból és 32 iskolából – 313 fő vett részt, amelynek házigazdája az Eötvös József Gimnázium volt. A megnyitóra a Fővárosi Közgyűlés Dísztermében került sor.

Sonja Wintersberger, az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának munkatársa köszönti a konferencia résztvevőit.

A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar ENSZ Társaság közös szervezésben 2011. március 31-én Mobil ENSZ-Akadémiát tartottak Szegeden „Univerzalizmus vagy regionalizmus?”címmel. Szabó Imre, SZTE ÁJTK dékánja köszönti a résztvevőket. Balról: Szabó Gábor, SZTE rektora, akadémikus, Tóth László, Magyarország szarajevói nagykövete és Bodnár László, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék professzora, a Magyar ENSZ Társaság elnökségének tagja

A szegedi Mobil ENSZ-Akadémia második részét Blutman László, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék vezetője nyitotta meg. Balról: Bodnár László, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék professzora, Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, akadémikus és Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára

A szegedi Mobil ENSZ-Akadémia hallgatósága

A szegedi Mobil ENSZ-Akadémia főszervezője, Szalai Anikó (középen) a Magyar ENSZ Társaság kormányzó tanácsának tagja

Széchenyi István Egyetem, a Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Bécsi Információs Szolgálata Mobil ENSZ-Akadémiát szervezett Győrben „Az ENSZ rendszerének és programjainak szerepe a tudásalapú társadalom feltételeinek kialakításában” címmel, 2011. február 23-án, amelyet Prof. Dr. Józsa László dékán nyitott meg

Dr. Szekeres Tamás, a vendéglátó Széchenyi István Egyetem rektora köszönti a győri Mobil ENSZ-Akadémia résztvevőit

A győri Mobil ENSZ-Akadémia hallgatósága

Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, a Széchenyi István Egyetem díszdoktora, előadásával kapcsolatos kérdésekre válaszol a győri Mobil ENSZ-Akadémián

Mark Levin, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Közép és Kelet-európai Szubregionális Hivatalának igazgatója előadását tartja a győri Mobil ENSZ-Akadémián

Prof. Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi és tudományos rektor-helyettese, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja előadását tartja a győri Mobil ENSZ-Akadémián

A győri Mobil ENSZ-Akadémia hallgatósága

Dr. Irene Hoeglinger-Neiva, az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának munkatársa előadásával kapcsolatos kérdésekre válaszol a győri Mobil ENSZ-Akadémián

Dr. Lukács Eszter, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa az Academic Impactról beszél a győri Mobil ENSZ-Akadémián

Prof. Dr. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem rektor-helyettese is a győri Mobil ENSZ-Akadémia előadója volt

A győri Mobil ENSZ-Akadémia népszerűségét mutatja, hogy még a rektor ( Dr. Szekeres Tamás) is „pótszékre szorult”

Rechnitzer János és Kerekes Sándor professzorok, a győri Mobil ENSZ-Akadémia előadói tv interjút adnak

2010

A Mobil ENSZ-Akadémia („Európa, a világválság és az ENSZ”)
2010. december 8-ai első rendezvénye a Budapesti Corvinus Egyetemen. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke megnyitja a konferenciát.

A Mobil ENSZ-Akadémia („Európa, a világválság és az ENSZ”)
2010. december 8-ai első rendezvénye a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kerekes Sándor, rektor-helyettes, házigazda köszönti a résztvevőket.

A Mobil ENSZ-Akadémia („Európa, a világválság és az ENSZ”)
2010. december 8-ai első rendezvényének résztvevői a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) végrehajtó bizottsága 200. ülésének (2010. november 19-20.) résztvevői tortával ünnepeltek New Yorkban

A Magyar ENSZ Társaság és az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által az ENSZ alapításának 65., hazánk ENSZ-tagságának 55. évfordulója és az ENSZ napja alkalmából 2010. október 27-én az MTA nagytermében rendezett emlékülésen DR. MARTONYI JÁNOS külügyminiszter tartott előadást „A magyar külpolitika és az ENSZ” címmel.

Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke megnyitja a 2010. október 27-ei emlékülést
A 2010. október 27-ei emlékülés résztvevői. Az első sorokban a diplomáciai testület tagjai.
Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára ismerteti Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár ENSZ-napi üzenetét a 2010. október 27-ei emlékülésen.
A 2010. október 27-ei emlékülés résztvevői. Az első sorokban a diplomáciai testület tagjai.
A 2010. október 27-ei emlékülés előtt Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke fogadta Martonyi János külügyminisztert és a Magyar ENSZ Társaság vezetőit.

A Magyar ENSZ Társaság 2010. február 2-án tisztújító közgyűlését tartott a Budapesti Corvinus Egyetemen.
A közgyűlésen előadást tartott Dr. Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter „A társadalmi igazságosság problémái Magyarországon” címmel.
A közgyűlés megvitatta és elfogadta a Magyar ENSZ Társaság 2005-2009. években végzett munkájáról szóló beszámolót, a 2009. évi közhasznúsági jelentést és a 2010. évi munkatervet, majd megválasztotta a Társaság új elnökségét, kormányzó tanácsát, tisztségviselőit, valamint Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságát. Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke megnyitja a közgyűlést. Balról Dr. Gömbös Ervinfőtitkár, Dr. Herczog László miniszter, Simai Mihály és Prof. Dr. Kerekes Sándor, a BCE rektor-helyettese.

Dr. Herczog László, szociális és munkaügyi miniszter „A társadalmi igazságosság problémái Magyarországon” címmel előadást tart a Társaság közgyűlésén.

A közgyűlés résztvevői 1

Dr. Gömbös Ervin főtitkár beszámol az elmúlt öt év munkájáról

Dr. Gömbös Ervin főtitkár beszámol az elmúlt öt év munkájáról

A közgyűlés résztvevői 2

Prof. Dr. Matus János beszámol a Jelölő Bizottság munkájáról

Szavazás a Társaság új vezetéséről

2009

A Debreceni Egyetem kétfős csapata (Kató Bernadett és Várvölgyi Csaba harmadéves joghallgatók a képen) második helyezést ért el a 2009. decemberében Dél-Afrikában megrendezett, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága támogatásával szervezett 1st World Human Rights Moot Court Competition világdöntőjében.

 

 

A Debreceni Egyetem kétfős csapata (Kató Bernadett és Várvölgyi Csaba harmadéves joghallgatók) második helyezést ért el a 2009. decemberében Dél-Afrikában megrendezett, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága támogatásával szervezett 1st World Human Rights Moot Court Competition világdöntőjében. A képen balról: Navanethem Pillay asszony, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa, dr. Szemesi Sándor adjunktus (felkészítő), Balogh Áron Péter egyetemista (támogató), és a két versenyző Várvölgyi Csaba és Kató Bernadett

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke megnyitja az ülést

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára ismerteti Navi Pillai, az ENSZ emberi jogi főbiztosa nyilatkozatát:

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Korinek László akadémikus, az MTA IX. osztályának alelnöke, az osztály nevében köszönti a résztvevőket.

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Az ülés előadója: Erdő Péter akadémikus, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke volt. Erdő Péter előadását tartja, amelynek címe:
„Emberi jogok az újabb egyházi megnyilatkozásokban”

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Az ülés résztvevőinek egy csoportja.

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Gömbös Ervin a Magyar ENSZ Társaság néhány kiadványát ajándékozza Erdő Péternek.

 

Emberi jogok napja 2009 – a Magyar ENSZ Társaság és az MTA IX. osztálya
az emberi jogok napja alkalmából 2009. december 09-én ülést tartott az MTA székházában. Az ülés résztvevőinek egy másik csoportja.

2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság), amelyen beszédet mondott többek között Ban Ki MunENSZ-főtitkár (balról harmadik), Dr. Han Seung-soo koreai miniszterelnök (balról második), Dr. Hans Blix, a WFUNA leköszönő elnöke (balszélen) és Kim Seung Youn, a Koreai ENSZ Társaság elnöke (a Hanhwa Group elnöke) (jobbszélen).

2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság). A képen a közgyűlés résztvevői

2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság), amelyen beszédet mondott Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is.

2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság). A képen Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára, akit a közgyűlés a WFUNA alelnökévé választott.
2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság). A képen Dr. Hans Blix a WFUNA leköszönő elnöke és Gömbös Ervin.
2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság). A képen a WFUNA új tisztségviselői és a végrehajtó bizottság tagjai.
2009. augusztus 8-12. között tartotta 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) Szöulban (Koreai Köztársaság). A képen Gömbös Ervin és Park Soo Gil (Koreai Köztársaság) a WFUNA új elnöke, volt ENSZ-nagykövet.
A Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok nemzetközi napja, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 60. évfordulója alkalmából, 2008. december 10-én tartott rendezvényén fiatal egyetemi oktatók panelbeszélgetésére került sor. Az összejövetel egyben az ENSZ-AKADÉMIA 2008 záró rendezvénye is volt: több mint 200 résztvevő kapta meg az Akadémia oklevelét. Képünkön Dr. Gömbös Ervin megnyitja az ülést, a panel résztvevői (balról) Dr. Lattmann Tamás, tanársegéd, ELTE ÁJTK, Dr. Szalai Anikó, tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK, Dr. Lakatos István emberi jogi nagykövet (moderátor) és Dr. Lukács Eszter PhD., egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem.

2008

ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 29-én Prof. Dr. Koncz Katalin, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, tartott előadást: “Mit tett és mit nem tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjogúsága és helyzete javítása érdekében?” (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 22-én – az ENSZ-napi megemlékezés után – Prof. Dr. Orosz Éva, egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar, tartott előadást: “Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a XXI. század elején”. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 1-jén Tomaj Dénest hallgatják
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) A résztvevők.
A Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok nemzetközi napja, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 60. évfordulója alkalmából, 2008. december 10-én tartott rendezvényén fiatal egyetemi oktatók panelbeszélgetésére került sor. Az összejövetel egyben az ENSZ-AKADÉMIA 2008 záró rendezvénye is volt: több mint 200 résztvevő kapta meg az Akadémia oklevelét. Képünkön a hallgatóság egy része.
A Magyar ENSZ Társaság az emberi jogok nemzetközi napja, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 60. évfordulója alkalmából, 2008. december 10-én tartott rendezvényén fiatal egyetemi oktatók panelbeszélgetésére került sor. Az összejövetel egyben az ENSZ-AKADÉMIA 2008 záró rendezvénye is volt: több mint 200 résztvevő kapta meg az Akadémia oklevelét. Képünkön az oklevél átadása egyik résztvevőnek.
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 26-án Erdős André, nagykövet, volt állandó ENSZ-képviselő tartott előadást: “A XXI. század kérdőjelei: békés világ vagy terrorizmus, erőszak és fegyverkezés?” (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 26-án Erdős Andrét hallgatják. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 19-ei programján két előadó szerepelt: Baksa Adrienn, nemzetközi agrárpolitikai referens, szakmai tanácsadó, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium („A világ élelmiszerválsága és hatása az Európai Unióban és Magyarországon”) és Vida Adrienn, gyakornok, PhD hallgató, FVM („A megújítható energiaforrások szerepe az élelmiszerválság és -árrobbanás tekintetében”). Képünkön: Baksa Adrienn (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 19-ei programján két előadó szerepelt: Baksa Adrienn, nemzetközi agrárpolitikai referens, szakmai tanácsadó, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium („A világ élelmiszerválsága és hatása az Európai Unióban és Magyarországon”) és Vida Adrienn, gyakornok, PhD hallgató, FVM („A megújítható energiaforrások szerepe az élelmiszerválság és -árrobbanás tekintetében”). Képünkön: Vida Adrienn (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 19-ei ülés résztvevői. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei ülést Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára nyitja meg. Jobboldalon Őexc. Greg DOREY úr, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei ülés résztvevői. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei programján több előadó is szerepelt: Őexc. Greg DOREY úr, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete („A tétlenségre nincs mentség”), Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke („A globális kihívások és a multilaterális együttműködés jövője”) és Dr. Hedia Belhadj asszony,az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) globális egészségügyi koordinátora (A világnépesedés helyzete 2008). Képünkön: Őexc. Greg DOREY úr. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei programján több előadó is szerepelt: Őexc. Greg DOREY úr, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete („A tétlenségre nincs mentség”), Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke („A globális kihívások és a multilaterális együttműködés jövője”) és Dr. Hedia Belhadj asszony,az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) globális egészségügyi koordinátora (A világnépesedés helyzete 2008). Képünkön: Simai Mihály . (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei programján több előadó is szerepelt: Őexc. Greg DOREY úr, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete („A tétlenségre nincs mentség”), Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke („A globális kihívások és a multilaterális együttműködés jövője”) és Dr. Hedia Belhadj asszony,az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) globális egészségügyi koordinátora (A világnépesedés helyzete 2008). Képünkön: Dr. Hedia Belhadj . (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 12-ei ülés résztvevői. (Fotó: Gaál Miklós)
A Magyar ENSZ Társaság és az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) 2008. november 12-én mutatta be a sajtónak „A világnépesedés helyzete, 2008” ENSZ-jelentést. A jelentést Dr. Hedia BELHADJ asszony (jobbszélen), az UNFPA globális egészségügyi koordinátora ismertette. A jelentés főbb témaköreivel kapcsolatos magyar helyzetről Prof. Dr. KONCZ Katalin (balszélen), Budapesti Corvinus Egyetem tájékoztatott. Simai Mihály akadémikus, az Magyar ENSZ Társaság elnöke megnyitja a sajtótájékoztatót.
„A világnépesedés helyzete, 2008” ENSZ-jelentés sajtóbemutatójának résztvevői 2008. november 12-én.
„A világnépesedés helyzete, 2008” ENSZ-jelentés sajtóbemutatójának résztvevői 2008. november 12-én.
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 5-én Dr. Haraszti Katalin, az Országgyűlési Biztos Hivatalának főosztályvezető-helyettese tartott előadást: “Mit tett és mit nem tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjogúsága és helyzete javítása érdekében?” (Az előadás társszerzője: Prof. Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.) (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. november 5-én Dr. Haraszti Katalint hallgatják. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 22-én ENSZ-napi megemlékezésre is sor került. Prof. Dr. Kardos Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék, tartott előadást “ENSZ: régi dilemmák, új kihívások” címmel. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 22-én ENSZ-napi megemlékezésre is sor került. Vadlövő Judit egyetemi hallgató (BCE) Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár ENSZ-napi üzenetét olvassa fel. (Fotó: Gaál Miklós)
NSZ-AKADÉMIA 2008. október 22-én – az ENSZ-napi megemlékezés után – Prof. Dr. Orosz Éva, egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar, tartott előadást: “Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a XXI. század elején”. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 22-ei ülés résztvevői. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 22. Regisztráció. Balról: Ignáth Krisztina, Vas Korinna és Katus Kinga. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 15-én Prof. Dr. Boytha György ny. nagykövet, címzetes egyetemi tanár, tartott előadást: „Hol tart az átmenet a tudásalapú társadalomba? A XXI. század követelményei és a lemaradók a képzésben és a tudományban; a szellemi termékek jogvédelmének globális és hazai korszerűsítése.” (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 15-én Boytha Györgyöt hallgatják. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 15. Regisztráció. (Fotó: Gaál Miklós)
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 8-án Prof. Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor-helyettese, intézetigazgató egyetemi tanár, tartott előadást: „Mi valósult meg a fenntartható fejlődés ökológiai és társadalmi célkitűzéseiből? Milyen új kihívásokra kell megfelelő választ keresni és adni a következő évtizedekben?”
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 8-án Kerekes Sándort hallgatják
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 1-jén Tomaj Dénes nagykövet, a Külügyminisztérium Nemzetközi fejlesztési Együttműködési Főosztályának vezetője tartott előadást: „Csökkent-e a szegénység? Mérséklődtek-e az egyenlőtlenségek? Eredmények, tévedések, torzítások és új feladatok.”
ENSZ-AKADÉMIA 2008. október 1-jén Kerekes Sándor, Gömbös Ervin és Tomaj Dénes
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára megnyitja a konferenciát
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) A résztvevők.
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Horváthné Dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium államtitkára üdvözli a konferenciát.
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke előadása: “Szüksége van-e a világnak az ENSZ-re?”
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) A résztvevők.
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Prof. Dr. Szarka László, MTA Geodéziai és Geofizikai Intézet főosztályvezetője előadása: “Globális kihívások a Föld Bolygó Nemzetközi Éve tükrében”
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) A résztvevők.
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Őexc. Ranjit RAE úr, India budapesti nagykövete előadása: “Az erőszakmentesség nemzetközi napja (október 2.) – emlékezés Mahatma Ghandira”
ENSZ-AKADÉMIA 2008 nyitó konferencia (szeptember 24.) Maher NASSER úr, az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának igazgatója előadása: “A Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítása — további kihívások és az ENSZ szerepe ezek megoldásában”

A kábítószer-ellenes világnap (2008. június 26.) alkalmából a Magyar ENSZ Társaság szimpóziumot rendezett a Társaság székházában „ UNGASS 1998. Az ENSZ tízéves kábítószer-stratégiájának értékelése” címmel. A szimpózium előadói (balról) Portörő Péter, Szociális és Munkaügyi Minisztérium nemzeti kábítószerügyi koordinációs osztály, nemzeti drogkoordinátor, dr. Tongue Éva, az ENSZ Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs elnöke, Sárosi Péter drs., Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai program vezetője, Prof. Dr. Bayer István, egyetemi tanár, nemzetközi hírű drogszakértő, Simai Mihály akadémikus, a Magyar ENSZ Társaság elnöke és Dr. Felvinczi Katalin, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója

 

A kábítószer-ellenes világnap (2008. június 26.) alkalmából a Magyar ENSZ Társaság szimpóziumot rendezett a Társaság székházában „ UNGASS 1998. Az ENSZ tízéves kábítószer-stratégiájának értékelése” címmel. A szimpózium résztvevői.

Az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja (május 29.) alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) és a Magyar ENSZ Társaság emlékülést szervezett. Az ülést Dr. Boda József r. ezredes (középen) az oktatási központ igazgatója nyitotta meg. Beszédet mondott Dr. Somssich Gabriella az IRM főosztályvezetője (balról második), Dr. Horváth Gábor nagykövet (következő kép), a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese, Dr. Gömbös Ervin a Magyar ENSZ Társaság főtitkára (jobbszélen) és Pallagi Imre r. ezredes, az Európai Unió koszovói missziója (EULEX) Megfigyelői és Támogató Igazgatóság vezetője (balszélen).

Az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja (május 29.) alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) és a Magyar ENSZ Társaság emlékülést szervezett. A képen Dr. Horváth Gábor nagykövet beszél.
Az ENSZ-békefenntartók nemzetközi napja (május 29.) alkalmából az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központja (IRM NOK) és a Magyar ENSZ Társaság emlékülést szervezett. A képen a résztvevők.
Az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) végrehajtó bizottságának 2008. március 27-28. között New Yorkban tartott ülésén részt vett és felszólalt Kiyo Akasaka, az ENSZ tájékoztatásért felelős főtitkárhelyettese. A képen Akasaka úr (bal oldalon) Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára, a végrehajtó bizottság tagja társaságában.

2007

Az Európai ENSZ-társaságok Hálózatának ülése Brüsszelben, 2007. november 25-26-án. Az első sorban ülve (balról): Michalis Michail, Ciprusi ENSZ Társaság, Bonian Golmohammadi, a Svéd ENSZ Társaság főtitkára, a Hálózat koordinátora, Dr. Hans Blix, az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA) elnöke, korábban svéd külügyminiszter, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, az ENSZ Iraki Megfigyelő csoportjának vezetője, Pera Wells, a WFUNA főtitkára és Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára.

2006

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) budapesti regionális irodája a Magyar ENSZ Társaság székházában mutatta be a sajtónak a “Magyar menekültek Ausztriában 1956 után” című archív fotóválogatását. A 41 fotó – amelyet a résztvevők DVD-n is megkaptak – többsége Ausztriában készült, mivel a közel 200 ezer menekült több mint 90 százaléka a nyugati szomszédon keresztül hagyta el hazáját. A sajtóbemutatót Melita H. Sunjic, az UNHCR regionális sajtószóvivõje vezette. Képünkön a bemutató hozzászólói: Dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára, őexc. Dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel, budapesti osztrák nagykövet, Lloyd Dakin, az UNHCR regionális képviselője, Dr. Pomogáts Béla, irodalomtörténész és Szajda Szilárd, az 1956-os Emlékbizottság titkára.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) budapesti regionális irodája a Magyar ENSZ Társaság székházában mutatta be a sajtónak a “Magyar menekültek Ausztriában 1956 után” című archív fotóválogatását. A 41 fotó – amelyet a résztvevők DVD-n is megkaptak – többsége Ausztriában készült, mivel a közel 200 ezer menekült több mint 90 százaléka a nyugati szomszédon keresztül hagyta el hazáját. A sajtóbemutatót Melita H. Sunjic, az UNHCR regionális sajtószóvivõje vezette. Képünkön a sajtóbemutató résztvevői.

2005

A 2005. évi Emberi Jogok Nemzetközi Napja (december 10.) alkalmából Dr. Bragyova András, alkotmánybíró tartott előadást: “Az emberi jogok, mint alkotmányos jogok a magyar alkotmányban” címmel. Jobbján Dr. Gömbös Ervin, balján Simai Mihály akadémikus, a Társaság főtitkára, illetve elnöke.
A Magyar ENSZ Társaság elnöksége az ENSZ 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az Egyesült Nemzetek Szervezete céljai magvalósításáért végzett kiemelkedő munkájáért ELISMERŐ OKLEVELET adományozott 57 személynek az Emberi Jogok Nemzetközi Napján (2005. december 10.). Czelnai Rudolf akadémikusnak Dr. Gömbös Ervin főtitkár és Simai Mihály akadémikus, elnök adja át az elismerést.
A Magyar ENSZ Társaság elnöksége az ENSZ 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az Egyesült Nemzetek Szervezete céljai magvalósításáért végzett kiemelkedő munkájáért ELISMERŐ OKLEVELET adományozott 57 személynek az Emberi Jogok Nemzetközi Napján (2005. december 10.). Kulcsár István újságírónak Dr. Gömbös Ervin főtitkár és Simai Mihály akadémikus, elnök adja át az elismerést.
A Magyar ENSZ Társaság elnöksége az ENSZ 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az Egyesült Nemzetek Szervezete céljai magvalósításáért végzett kiemelkedő munkájáért ELISMERŐ OKLEVELET adományozott 57 személynek az Emberi Jogok Nemzetközi Napján (2005. december 10.). Dr. Molnár Lászlónak, a Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Főosztálya vezetőjének Dr. Gömbös Ervin főtitkár és Simai Mihály akadémikus, elnök adja át az elismerést.
A 2005. évi ENSZ-napi ünnepi ülésre érkező George Herbert WALKER-t, az Egyesült Államok budapesti nagykövetét Gömbös Ervin köszönti.
ENSZ-AKADÉMIA a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésről nyitókonferenciájának résztvevői 2004. november 19-én a Tudományos Akadémián.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvénynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvénynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvénynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvénynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvényen – amelynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet – Dr. Somogyi Ferenc külügyminiszter tartott előadást (“Kudarc-e vagy mérföldkő az ENSZ 60. közgyűlése?”). A képen Meskó Attila, az MTA főtitkára, Somogyi Ferenc, Simai Mihály akadémikus és Dr. Gömbös Ervin, a Társaság elnöke, illetve főtitkára.
Az ENSZ 60., hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából az ENSZ Napján (2005. október 24.) a Magyar ENSZ Társaság ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A rendezvénynek közel 300 résztvevője volt, köztük mintegy 50 Budapestre akkreditált nagykövet.
Az ENSZ 60. évfordulója, és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából a Magyar ENSZ Társaság kezdeményezésére 2005. május 17-én Nemzeti Bizottság alakult a kapcsolódó hazai események koordinálására.
Az ENSZ 60. évfordulója, és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából a Magyar ENSZ Társaság kezdeményezésére 2005. május 17-én Nemzeti Bizottság alakult a kapcsolódó hazai események koordinálására.
Az ENSZ 60. évfordulója, és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából a Magyar ENSZ Társaság kezdeményezésére 2005. május 17-én Nemzeti Bizottság alakult a kapcsolódó hazai események koordinálására.
Az ENSZ 60. évfordulója, és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából a Magyar ENSZ Társaság kezdeményezésére 2005. május 17-én Nemzeti Bizottság alakult a kapcsolódó hazai események koordinálására.

2004

ENSZ-AKADÉMIA a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködésről nyitókonferenciájának előadói és szervezői 2004. november 19-én a Tudományos Akadémián.
A Magyar ENSZ Társaság az ENSZ Napja alkalmából (2003. október) tanácskozást tartott, amelyen Kovács László külügyminiszter tartott előadást “VÁLSÁG vagy MEGÚJULÁS? Merre tart az ENSZ” címmel.

2003

A 2003. évi ENSZ-nap résztvevői Kovács László külügyminisztert hallgatják.

A Magyar ENSZ Társaság az ENSZ Napja alkalmából (2003. október) tanácskozást tartott, amelyen Kovács László külügyminiszter tartott előadást “VÁLSÁG vagy MEGÚJULÁS? Merre tart az ENSZ” címmel.k.

2002

A Külügyminisztérium támogatásával 2002-ben rendezett “Az ENSZ és a NATO” konferencia nyitó előadását Öe. Wilfried Gruber , a budapesti német nagykövet tartotta (baloldalon). A konferencián Hollai Imre ny. nagykövet, a Társaság alelnöke elnökölt.

2001

“Az ENSZ és a NATO” konferenciának több mint száz résztvevője volt.

2000

Kofi Annan, az ENSZ főtitkára felesége társaságában érkezik a Társaság székházába 2000. június 29-én.
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára a Társaság emlékérmét veszi át Simai Mihály elnöktől 2000. június 29-én, Budapesten.
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára a Társaság legújabb kiadványát (Alapvető tények az ENSZ-ről) veszi át Gömbös Ervin főtitkártól 2000. június 29-én, Budapesten.
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára előadást tart a Társaság székházában 2000. június 29-én, Budapesten.
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára beszél a Társaság székházában 2000. június 29-én, Budapesten.

1999

Dr. Martonyi János külügyminiszter az 1999-es ENSZ-napon (október 24.) tartott előadást a Társaságnál. A rendezvényen részt vettek a Budapestre akkreditált nagykövetek is.
Dr. Martonyi János külügyminiszter az 1999-es ENSZ-napon (október 24.) tartott előadást a Társaságnál. A rendezvényen részt vettek a Budapestre akkreditált nagykövetek is.

1995

Az ENSZ fennállásának 50. évfordulója alkalmából, 1995-ben 31 tagú Nemzeti Bizottság alakult Göncz Árpád köztársasági elnök vezetésével a hazai programok koordinálására. A bizottság titkára Gömbös Ervin lett (baloldalon). Erdős André külügyi államtitkár-helyettes nyitja meg az alakuló ülést a parlamentben.
Az ENSZ fennállásának 50. évfordulója alkalmából, 1995-ben 31 tagú Nemzeti Bizottság alakult Göncz Árpád köztársasági elnök vezetésével a hazai programok koordinálására. A bizottság titkára Gömbös Ervin lett (középen). Jobbszélen Erdős André külügyi államtitkár-helyettes.
Az ENSZ 50. évfordulója tiszteletére 1995. október 20-án az 57 tagú Oxford Orchestra de Camera adott ünnepi hangversenyt a Társaság védnöksége alatt a Kongresszusi Központban. Bevezetőt Dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke mondott az 1200 főnyi közönség előtt.

Kovács László külügyminiszter beszél a Társaság által szervezett 50. évfordulós emlékülésen 1995. október 24-én. Jobboldalon Dr. Bora Gyula egyetemi tanár, a Társaság ügyvezető alelnöke.

Dr. Prandler Árpád nagykövet a Társaság emlékérmét veszi át Gömbös Ervin főtitkártól az 50. évfordulós emlékülésen (1995. október 24-én).

Erdős André, külügyi államtitkár-helyettes a Társaság emlékérmét veszi át Gömbös Ervin főtitkártól az 50. évfordulós emlékülésen (1995. október 24-én).

Dr. Hunkár Dénes nagykövet a Társaság emlékérmét veszi át Gömbös Ervin főtitkártól az 50. évfordulós emlékülésen (1995. október 24-én).

Barabás Péter, a Népszava külpolitikai rovatvezetője a Társaság emlékérmét veszi át Gömbös Ervin főtitkártól az 50. évfordulós emlékülésen (1995. október 24-én.)

1994

Boutrous Ghali az ENSZ főtitkára a WFUNA Európai Regionális Konferenciáján Genfben 1994. novemberében. Mellette Androulla Vassiliou, a WFUNA elnöke (ciprusi first lady).

 

Gömbös Ervin főtitkár Pápán a Nemzetközi Játékfesztiválon tartott előadást az ENSZ-ről 1994. júniusában. Balról Dr. Kovács Zoltán polgármester és Dr. Kontrát Károly alpolgármester.

1993

Az Emberi Jogok Napjának előadói 1993-ban: Dr. Kukorelli István, az ELTE docense, a Társaság Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanácsának elnöke, Dr. Schlett István az ELTE docense, Dr. Erdei Árpád, a Magyar Jogász Egylet főtitkára és Dr. Wolfart János a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke.

 

Göncz Árpád köztársasági elnök az 1993-as ENSZ-napon (október 24.) beszél.

Király Béla országgyűlési képviselő “A magyar kérdés az ENSZ-ben: 1956-63” címmel tartott előadást az ENSZ-akadémián, 1993-ban

1992

Dr. Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság elnöke beszél az Emberi Jogok Napján 1992. december 10-én.

Dr. Solt Pált, a Legfelsőbb Bíróság elnökét hallgatják az Emberi Jogok Napján 1992. december 10-én.

1992-ben az Idősek ENSZ Napján (október 1.) a LIGA szakszervezettel közösen szervezett emlékesten felszólalt Dr. Szabad György, az Országgyűlés elnöke (balszélen) és Dr. Kis Gyula a Parlament Szociális bizottságának elnöke is (balról a második).

Dr. Rott Nándor, az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának elnöke számolt be az 1992. júniusában Rio de Janeiróban megrendezett ENSZ Világkonferenciáról (“Környezet és fejlődés”).

1991

Dr. Fodor Gábor, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága elnökének előadása az Emberi Jogok Napján, 1991. december 10-én: “Emberi Jogok Közép-Európában a kommunista rendszer bukása után”.

A WFUNA Közgyűlése Barcelonában 1991 novemberében. Középen Androulla Vassiliou, a WFUNA új elnöke (ciprusi first lady).

Dr. Alexander Arnot budapesti német nagykövet “Német nézetek az ENSZ jövőbeli politikájáról” címmel tartott előadást 1991. november 12-én, az ENSZ fórumon. Baloldalon Dr. Bora Gyula egyetemi tanár, a Társaság alelnöke.

Dr. Antall József miniszterelnök az ENSZ Közgyűlésén beszél 1991. október 1-jén.

Jan Martenson, az emberi jogokért felelős ENSZ főtitkárhelyettes, az ENSZ Genfi Hivatalának főigazgatója 1991. június 28-án volt a Társaság vendége Baloldalon Endreffy Miklós, a Külügyminisztérium ENSZ főosztályának vezetője.

1990

Dr. Jeszenszky Géza külügyminiszter 1990. december 10-én, az Emberi Jogok Napján “Az ENSZ 45. Közgyűlése és a magyar politika” összefüggéseiről beszélt.

Dr. Jeszenszky Géza külügyminisztert hallgatják az Emberi Jogok Napján 1990. december 10-?n.

Dr. Jeszenszky Géza külügyminisztert hallgatják az Emberi Jogok Napján 1990. december 10-én.

Javier Pérez de Cuellar-t, az ENSZ főtitkárát köszönti Gömbös Ervin a Magyar ENSZ Társaságnál, 1990. május 9-én. Baloldalon Dr. Nagy Gyula, a Magyarországi Evangélikus egyház püspökelnöke, a Társaság alelnöke.

1989

John A. Birch, budapesti brit nagykövet előadása: “Elvezetheti-e az ENSZ az emberiséget egy jobb világba?” 1989. november 21-én, az ENSZ Fórumon. Jobboldalon Simai Mihály akadémikus, a Társaság elnöke.

Jan Martenson, az emberi jogokért felelős ENSZ főtitkár-helyettes, az ENSZ Genfi Hivatalának főigazgatója 1989. szeptemberében volt a Társaság vendége. Az emberi jogok időszerű kérdéseiről beszélt.

 

Androulla Vassiliou, a Ciprusi Köztársaság elnökének felesége, a Ciprusi ENSZ Társaság tiszteletbeli elnöke “A ciprusi probléma és az ENSZ” címmel tartott előadást a Társaságnál.

1988

 

Dr. Kulcsár Kálmán akadémikus, igazságügyi miniszter beszél az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 40. évfordulója alkalmából tartott tanácskozáson, 1988 decemberében.

Zhu Ankang, a Kínai Népköztársaság nagykövete az ENSZ Fórumon: “A béke megőrzése és a fejlődés előmozdítása az ENSZ segítségével”, 1988. november 29.

Yossou N’Dour az “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten.

Földes László (Hobo) a “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten.

Tony Curtis magyar származású amerikai filmsztár a Társaságnál tartott baráti találkozón Lukács Sándor (bal oldalon) és Hegedűs D. Géza színművészekkel 1988. június 29-én.

1988-ban ünnepelte a világ az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 40. évfordulóját. Az Amnesty International koncertsorozatot szervezett szeptember és október folyamán, öt világrész 19 városában világhírű zenészek részvételével. London és Párizs után Budapest volt a körút harmadik állomása, ahol fellépett Bruce Sprinsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, valamint a magyar Hobo Blues Band és Bródy János. A Magyar ENSZ Társaság védnöksége alatt, a fővárosunkban szervezett, “Emberi Jogokat Most” koncertnek közel 90 ezer résztvevője volt a Népstadionban szeptember 6-án.

Az “Emberi Jogokat Most” koncert (1988.) művészeinek sajtótájékoztatója.

Az “Emberi Jogokat Most” koncert művészei a Népstadion kertjében, Budapesten (1988-ban): Földes László (Hobo), Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Bródy János, Peter Gabriel és Yossou N’Dour.

Bruce Springsteen az “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten

Bruce Springsteen az “Emberi Jogokat Most” koncert sajtótájékoztatóján 1988-ban a Népstadionban, Budapesten.

Sting az “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten.

 

Peter Gabriel az “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten

Tracy Chapman az “Emberi Jogokat Most” koncerten 1988-ban a Népstadionban, Budapesten.

Tony Curtis magyar származású amerikai filmsztár a Társaságnál tartott baráti találkozón, 1988. június 29-én. Jobboldalon Mark Palmer budapesti amerikai nagykövet.

Tony Curtis magyar származású amerikai filmsztár a Társaságnál tartott baráti találkozón, 1988. június 29-én.

 

Dr. Csehák Judit, egészségügyi és szociális miniszter az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 40. évfordulója alkalmából tartott előadást a Társaságnál 1988 júniusában.

Mark Palmer, az Egyesült Államok nagykövete az ENSZ Fórumon: “Az Egyesült Államok ENSZ-politikája és az amerikai-szovjet viszony”, 1988. április 28

1986

Dr. Uranovicz Imre nagykövet volt a szónoka az 1987. évi Emberi Jogok Napjának.

A spanyol és a kínai ENSZ-társaság delegációjának látogatása a salgótarjáni Öblös Üveggyárban 1986. szeptemberében.
Dr. Davidson Nicol, az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) elnökének előadása a Magyar Tudományos Akadémián, 1986. szeptemberében: “A harmadik világ időszerű problémái” címmel.
Dr. Davidson Nicolt, a WFUNA elnökét hallgatják a nyíregyházi Bessenyei György Főiskolán (1986. szeptember).
Jan Martenson, az ENSZ leszerel;ési főtitkárhelyettese előadást tart a Magyar ENSZ Társaságnál “A leszerelés és az ENSZ” címmel 1986. szeptember 2-án.

1985

Dr. Bruno Kreisky volt osztrák kancellár (szemben, középen) a WFUNA nemzetközi szimpóziumán Genfben. Tőle jobbra Dr. Gömbös Ervin, a WFUNA alelnöke és Dr. Davidson Nicol, a WFUNA elnöke.
Olof Palme svéd miniszterelnök (középen) magyarországi látogatása során, 1985. június 14-én találkozott a Svéd ENSZ Társaság itt tartózkodó 65 tagú tanulmányi delegációjának vezetőjével, Kersti Saleviddel, és Gömbös Ervinnel.
A Brit ENSZ Társaság delegációja a kecskeméti városházán 1985-ben. Balról a második Malcolm Harper igazgató.

1984

Javier Pérez de Cuéllar-t, az ENSZ főtitkárát (jobbról) köszönti a Társaságnál Simai Mihály elnök 1984. február 24-én.

1982

Participants of the 8th European Regional Conference of WFUNA in Budapest, in November 1982.
A WFUNA. 8. Európai Regionális Konferenciájának résztvevői Budapesten, 1982. novemberében.