Az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megnőtt az egyetemi és főiskolai hallgatók érdeklődése a nemzetközi kérdések és kapcsolatok iránt. Mi sem jelzi ezt jobban, mint az, hogy 2005-ben a magyarországi egyetemek és főiskolák 1008 hallgatót vettek nemzetközi kapcsolatok szakra. A nemzetközi élet iránti fokozott érdeklődés azt is jelenti, hogy mind több fiatal szeretne nemzetközi szervezetben dolgozni, nagyon sokan készítik szakdolgozatukat e szervezetekhez kötődő témákban. Remélhetőleg e tanulmány nekik is segít eligazodni abban, hogy milyen esélyeik lehetnek a nemzetközi szervezeteknél, és hogyan tudnak elhelyezkedni náluk.

A Külügyi Szemle 2008. 2. számában közölt tanulmány ismerteti az ENSZ Alapokmányának rendelkezéseit az ENSZ Titkárság személyzetéről, bemutatja annak összetételét, majd az ENSZ-tisztviselők és –szakértők szerepét taglalja. A továbbiakban a Titkárságon, az ENSZ-programokban és a szakosított intézményekben foglalkoztatott magyar szakemberek szerepéről kapunk áttekintést. A befejező rész a magyar békefenntartókat mutatja be.

A tanulmány teljes szövege itt érhető el:

Magyarok az ENSZ apparátusában