2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát amellett, hogy 2015-ig

 1. Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek
  • A napi egy dollárnál kevesebből élők arányát felére csökkentik
  • Az éhínségtől szenvedők arányát felére csökkentik
 2. Megvalósítják a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást
  • Biztosítják, hogy minden fiú és lány befejezze az általános iskolát
 3. Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését
  • Kiküszöbölik a nemek közötti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú oktatásban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pedig 2015-ig.
 4. Csökkentik a gyermekhalandóságot
  • Kétharmadával csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóság arányát
 5. Javítják az anyai egészségügyet
  • Háromnegyedével csökkentik a gyermekágyi halandóság arányát
 6. Küzdenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen
  • Megállítják és elkezdik visszafordítani a HIV/AIDS terjedését
  • Megállítják és elkezdik visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését
 7. Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot
  • A fenntartható fejlődés elveit beépítik a nemzeti politikákba és programokba; visszafordítják a környezeti erőforrások csökkenését
  • Felére csökkentik azoknak az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez
  • 2020-ra jelentősen javítják legalább 100 millió nyomornegyedben lakó életkörülményeit
 8. A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki
  • Továbbfejlesztik a szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetés mentes, nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez magában foglalja a jó kormányzáshoz, a fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez való elkötelezettséget mind nemzeti, mind nemzetközi szinten
  • Foglalkoznak a legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteivel. Idetartozik ezen országok exportjára vonatkozó illeték- és kvótamentesség; a súlyosan eladósodott szegény országok adóssága mérséklésének a fokozása; a hivatalos kétoldalú adósság elengedése; és bőségesebb hivatalos fejlesztési segítségnyújtás azoknak az országoknak, amelyek elkötelezték magukat a szegénység csökkentése mellett
  • Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül átfogóan foglalkoznak a fejlődő országok adósságproblémáival, hogy az adósságot hosszú távon elviselhetővé tegyék
  • A fejődő országokkal együttműködve tisztességes és termékeny munkát teremtenek a fiatalok számára
  • A gyógyszeripari vállalatokkal együttműködve elérhetővé teszik a megfizethető alapvető gyógyszereket a fejlődő országokban
  • A magánszektorral együttműködve hozzáférhetővé teszik az új technológiák – különösen az információs és kommunikációs technológiák – előnyeit.

A millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos további információ az ENSZ honlapján található:
www.un.org/millenniumgoals

Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya
New York (DPI/2262 – 2002. február)