Az ENSZ iránti meg növekedett érdeklődést az is jelzi, hogy mind több egyetemista és főiskolás választja szakdolgozata témájául a világszervezetet, illetve annak tevékenységét. A Társaság kiadványai, konzultációi nemcsak e diákok számára szolgálnak jelentős forrásként, hanem a nemzetközi kurzusokat (politika, jog stb.) hallgató diákok számára is. A Társaság mindig kellő figyelmet fordított az ifjúság (diákság) körében végzett, az ENSZ tevékenységével kapcsolatos oktató-nevelő munkára. Körükben megnőtt az érdeklődés a világszervezet iránt. Mind többen készítenek az ENSZ munkájára vonatkozó disszertációt, amelyhez a Társaság rendszeres szolgáltatásokat, szakmai támogatást (konzultációk, tanácsadás, kiadványok stb.) nyújt. Együttműködünk olyan nemzetközi ifjúsági szervezetekkel, mint az AISEC, United Games of Nations stb.

Az 1997-ben 50 éves Társaság azzal emlékezett meg alapításának évfordulójáról, hogy ENSZ-akadémiát szervezett “Az ENSZ-család és Magyarország” címmel. A tizenkét előadásból álló előadássorozat és konzultáció célja egyrészt olyan ismeretek nyújtása volt, amelyek elengedhetetlenek mindazok számára, akik a mai nemzetközi szervezeti viszonyok szövevényes világában el akarnak igazodni, másrészt annak megismertetése, hogy Magyarország az ENSZ-család szervezeteiben (UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, ILO, WMO, UNIDO, UNCTAD, UNDP, ITC, WTO, IEAE, UPU, IMF, World Bank stb.) milyen kötelezettségeket vállalt, mit kapott tőlük, s milyen tevékenységet fejtett ki az adott szervezetekben. Az Európai Unióba és a NATO-ba történő belépés előtt fontos annak tudatosítása, hogy milyen haszna származott az országnak eddig is az ENSZ keretei közötti nemzetközi együttműködésből. Az akadémiának 230 résztvevője volt, amelynek fele egyetemi- és főiskolai hallgató volt.

1995-ben Göncz Árpád, a Nemzeti Bizottság (ENSZ 50.) elnöke levélben kérte Fodor Gábor művelődési és közoktatási minisztert, hogy iktassák tananyagba az emberi jogok oktatását, továbbá az általános- és középiskolák 1995. októberében szenteljenek egy tanórát az ENSZ-nek. Nemcsak az ifjúság körében aratott nagy sikert “Az 50 éves ENSZ: a világszervezet jelentős eredményei 50 pontban” című brosúránk.

1995. a Tolerancia Nemzetközi Éve volt. Ehhez és az 50. évfordulóhoz kapcsolódott az a több napos, három várost (Pápa, Veszprém, Balatonfüred) érintő programsorozat, Európa 7 országát összekötő békét és toleranciát demonstráló játékfesztivál, amelyet a United Games of Nations szervezettel és a helyi önkormányzatokkal közösen rendeztünk júniusban. Ennek keretében az alábbi rendezvényekre került sor: (1) “Gyermekcsúcs” a gyermekek jogairól (Pápa); (2) Délszláv térségben élő gyermekek nemzetközi találkozója “Játék a közös jövőnkért” (Csopak); (3) “Peace Child” gyermek-musical bemutatója (Veszprém); (4) “Ki tud többet az ENSZ-ről?” vetélkedő (Balatonfüred); (5) Majális jellegű rendezvények (ejtőernyős ugrás a Balatonba, hajókirándulás nagykövetek, újságírók részvételével, néptánc bemutató stb.) Balatonfüreden.

A Társaság szakmai támogatásával az amerikai Harvard Egyetem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen rendezett egy nemzetközi diákfórumot (1997. április 1-5.), amelynek célja az ENSZ munkájának modellezése volt. A rendezvényen 53 ország 365 fiatalja vett részt. A megnyitón Demszky Gábor főpolgármester, Donald Blinken, az USA magyarországi nagykövete és Gömbös Ervin tartott előadást. Hasonló (négynapos) rendezvényt szerveztünk – az azóta alakult magyar ” ENSZ Modell Diákegyesülettel” – 1997. október 23-25. között, amelyen 165 magyar egyetemista és főiskolai hallgató vett részt 15 intézményből. A budapesti Babits Mihály Gimnázium három diákja 1998-ban sikeresen szerepelt Hollandiában egy nemzetközi ENSZ modelltanácskozáson. Felkészítésükben a Társaság is részt vett.

Az 1999-es Nemzetközi Játékfesztivál (Pápa) keretében rendezett „Diákcsúcs” előadója Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter és Gömbös Ervin volt.

ENSZ-AKADÉMIA

Nagy sikerű konferenciával kezdődött “A nemzetközi fejlesztési együttműködés a XXI. században” című ENSZ-AKADÉMIA a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, 2004. november 19-én a Magyar ENSZ Társaság és a HUN-IDA Kht. szervezésében, az ENSZ alapításának 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából, az ENSZ Fejlesztési Program és a Külügyminisztérium támogatásával. A konferencia fővédnöke Mádl Ferenc, köztársasági elnök volt.

A nyitó konferenciát 2004. november 25-től 2005. március 10-ig – a felsőoktatási vizsgaidőszakot kivéve – minden csütörtökön 16.00 és 17.30 között előadás és konzultáció követte a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Az előadások nyilvánosak voltak, azokon bárki részt vehet. Oklevelet előadások jelentős részén részt vevő hallgatók kaptak, mintegy 150 fő (többségükben egyetemi és főiskolai hallgatók).

Az ENSZ-AKADÉMIA 2005. március 21-én félnapos záró konferenciával fejeződött be.

A 4. ENSZ-Akadémia megrendezésére 2008 őszén került sor a Külügyminisztérium támogatásával (szeptember 24. és november 26. között, szerda délutánonként) „Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország” címmel kiváló nemzetközi és hazai szakértőkkel arról, hogy milyen feladatokat jelentenek Magyarország számára a XXI. század kihívásai, hogyan tudja hasznosítani saját lehetőségeit. Milyen kötelezettségeket vállaltak az államok a Millenniumi Fejlesztési Célok kitűzésével, milyen szerepet játszik teljesítésükben az Európai Unió és hazánk. Az akadémia célja az volt, hogy segítse a felkészülést és a személyi feltételek megteremtését a következő évtizedek nemzetközi feladatainak megvalósításához. A résztvevők megkapták a Magyar ENSZ Társaság kiadványait és az Akadémián elhangzott előadások anyagát, továbbá a rendszeres látogatást tanúsító oklevelet. Részvételi díj, ahogy korábbiakban sem, most sem volt. Az akadémia előadásainak az anyagát egy 252 oldalas kötetben jelentettük meg.

Mobil ENSZ-Akadémia 2010/2011

2010 decemberétől kezdődően a Társaság új formában folytatja a nagy érdeklődést kiváltó ENSZ-Akadémia sorozatát. Egyetemekkel együttműködve, a bécsi ENSZ Információs Szolgálat támogatásával – a 2011-es magyar EU-elnökségre történő felkészülés részeként – „Mobil ENSZ-Akadémiát”szervez, „Európa, a világválság és az ENSZ” címmel. Az új forma: egynapos konferencia egyetemi városokban. A rendezvény vendéglátója a helyi egyetem vagy főiskola.

Az ENSZ-Akadémiákról részletesebben itt tájékozódhat.