Magyar ENSZ Társaság

Nemzeti mozgalom az ENSZ támogatására. 

Az ENSZ Társaságok Világszövetségének magyar tagszervezete.

Az ENSZ alapokmányának kezdő szavai: „Mi a népek” ösztönzésére – egy évvel az ENSZ létrejötte után – 1946-ban alapították a ma több mint 100 nemzeti tagot számláló ENSZ Társaságok Világszövetségét (WFUNA). A WFUNA vezetőinek a kezdeményezésére alakult meg a Magyar ENSZ Társaság (MENSZT) 1947-ben, amelynek kizárólagos rendeltetése az ENSZ Alapokmányába foglalt célok és értékek megvalósításának előmozdítása, illetőleg a világszervezet tevékenységének népszerűsítése és támogatása. A Társaság az egyetlen olyan hazai (közhasznú) társadalmi szervezet, amely az ENSZ keretei közötti sokoldalú (politikai, gazdasági, környezetvédelmi, szociális, tudományos, kulturális, humanitárius stb.) együttműködést ösztönzi, társadalmi eszközökkel (kiadványok, előadások, szemináriumok, szakértői konferenciák) segíti és népszerűsíti.

A MENSZT nemzetközi tevékenységet is folytató országos egyesület (önálló társadalmi szervezet), ugyanakkor integráns része az ENSZ Társaságok Világszövetségének (WFUNA – World Federation of United Nations Associations), nemzetközi tevékenységét elsősorban ezen keresztül fejti ki.

A MENSZT eszmei irányvonalát önálló szervezetként alakítja ki. Ennek meghatározásában azonban szerepe van annak, hogy integráns része az Egyesült Nemzeteket támogató nemzetközi társadalmi mozgalomnak, tagja a WFUNÁ-nak, amelynek az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál I. kategóriájú konzultatív státusa van. A WFUNA tagszervezeteként, a MENSZT a WFUNA Alapokmányának megfelelő szellemben munkálkodik, és azt tevékenységében irányadónak tekinti.

A MENSZT közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem kap.