1947-ben történt megalakulása után a Magyar ENSZ Társaság rögtön csatlakozott az ENSZ Társaságok Világszövetségéhez (World Federation of United Nations Associations – WFUNA). Azóta integráns része a WFUNÁ-nak, nemzetközi tevékenységét jórészt ezen keresztül, valamint az ENSZ különböző rendezvényeihez kapcsolódó társadalmi fórumokon fejti ki. A Világszövetség két-háromévente tart közgyűlést, a közbeeső években pedig regionális konferenciákat a világ főbb térségeiben, azok ENSZ-társaságainak részvételével. A WFUNA központja megalakulásától 2000-ig Genfben volt, azóta New Yorkban van, de a Genfi Iroda is működik, ahogy 2000 előtt a New York-i is.

Az 1946-ban alakult WFUNA ma már több mint 100 tagszervezettel számol (országonként csak egy lehet), és jelentős részt vállal a világszervezet tevékenységének hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozásában. Első osztályú konzultatív státuszban van az ENSZ-szel a Gazdasági és Szociális Tanácson keresztül. Az ENSZ szerepével és jövőjével, valamint globális problémákkal foglalkozó szimpóziumai nemcsak az ENSZ-ben váltottak ki nagy elismerést, hanem a nemzetközi tudományos életben is.

Az ENSZ Közgyűlésének a határozata a WFUNA-ról

A WFUNA sokban hasonlít más nem kormányközi szervezetekhez, de több sajátos vonása is van. A legfontosabb az, hogy “létezésének jogalapja” az ENSZ-hez kapcsolódik. Ezt tükrözi az is, hogy az ENSZ Közgyűlés 41. ülésszaka A41/680 sz. határozata felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti ENSZ-társaságok anyagi és erkölcsi támogatásával erősítsék a Világszövetséget, így is járulnak hozzá az ENSZ-tagsággal járó feladataik végrehajtásához. (A határozat az egyetlen, amelyet az ENSZ Közgyűlése nemzetközi nem kormányközi szervezetről valaha is hozott.)

A 2006-ban 60. évfordulóját ünneplő Világszövetséget 1946. augusztus 2-án 22 ország képviselői alapítottak Luxemburgban. Az évforduló kapcsán Kofi Annan ENSZ főtitkár külön üzenetben méltatta a WFUNÁ-t.

A WFUNA 2006. november 6. és 10. között tartotta 38. közgyűlését Buenos Airesben. Az Argentin Szenátus kongresszusi palotájának kupolacsarnokában tartott közgyűlést nemzetközi szimpózium előzte meg: „Millenniumi Fejlesztési Célok: Globális kihívás – innovatív partnerség szükségessége a fejlődés érdekében” címmel, amelyen részt vett Cristina Fernandez de Kirchner asszony, az argentin elnök felesége (first lady), az argentin külügyminiszter és a szenátus elnöke is.A közgyűlés – amelynek egyik szekcióját Gömbös Ervin vezette – Buenos Aires-i nyilatkozatot fogadott el: „Mi a népek, támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit az igazságos és békés világért”. A közgyűlés megemlékezett a magyar forradalom 50. évfordulójáról is. A Világszövetség elnöke a nemzetközileg ismert svéd diplomata és ENSZ-tisztviselő, Dr. Hans Blix lett, a végrehajtó bizottság elnökének a kínai Pang Sen urat választották, míg a főtitkár az ausztráliai Pera Wells asszony lett. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára további három évre a végrehajtó bizottság tagja maradt (korábban két ciklusban alelnök volt). Simai Mihály, a Magyar ENSZ Társaság elnöke a WFUNA egyik tiszteletbeli elnöke (korábban öt évig elnöke). A közgyűlés felkérte a nemzeti ENSZ-társaságokat, hogy foglalkozzanak az ENSZ napirendjén is szereplő, legfontosabb globális kérdésekkel, amelyek minden országot érintenek, megoldásuk csak nemzetközi együttműködéssel lehetséges.

2009. augusztus 8-12. között tartotta legutóbbi, 39. – háromévenkénti – közgyűlését az ENSZ Társaságok Világszövetsége Szöulban, amelyen beszédet mondott többek között Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár, Dr. Han Seung-soo koreai miniszterelnök, Dr. Hans Blix, a WFUNA leköszönő elnöke és Kim Seung Youn, a Koreai ENSZ Társaság elnöke (a Hanhwa Group elnöke).
Az ENSZ főtitkára beszédében a „megújított multilateralizmust” hangsúlyozta, amelyben minden ország részt vesz. Szerinte a globális politika napirendjén lévő négy legfontosabb kérdés az éghajlatváltozás, a béke és biztonság, a fejlődés és az emberi jogok. “Sokoldalú válság korában élünk: élelmiszer, üzemanyag, influenza és pénzügyi válság. Egyiket sem tapasztaltuk évekig, sőt generációkon át. Most azonban valamennyi egyszerre sújt” – mondotta. “Ezekhez a válságokhoz adódnak más, nagyobb kihívások is: éghajlatváltozás és a pusztító fegyverek elterjedése. Nyomorban élő kétmilliárd embertársunk helyzete. Ezek közül a problémák közül egyet sem tud megoldani egyetlen egyedül cselekvő nemzet sem”- tette hozzá.
A közgyűlés nyilatkozatot („Az ENSZ programja a mi programunk”) és határozatokat fogadott el, amelyek a WFUNA honlapján elérhetők. (www.wfuna.org)
A közgyűlés megválasztotta a WFUNA új tisztségviselőit. Elnök: Park Soo Gil (Korea), főtitkár: Bonian Golmohammadi (Svédország), a végrehajtó bizottság elnöke: Kathryn White (Kanada). Dr. Gömbös Ervint, a Magyar ENSZ Társaság főtitkárát alelnökké választották.

Kofi Annan volt ENSZ-főtitkár több alkalommal is nyilatkozott a WFUNÁ-ról. Íme két idézet :

„A WFUNA rendkívül fontos partnerünk azokban az erőfeszítéseinkben, amelyek célja az, hogy közelebb hozzuk azokat a népeket az ENSZ-hez, akiket szolgálunk. Fokozza szervezetünk jelenlétét, fontosabbá és értékesebbé teszi azt a világ népei számára. Munkájukon, hálózatukon, pártfogásukon és fáradhatatlan támogatásukon keresztül megújítják az ENSZ-t, és biztosítják, hogy erőt merítsünk tagságunk hatalmas népességéből.”

“A WFUNA azon munkálkodik, hogy fokozza az ENSZ jelenlétét, fontosabbá, fogékonyabbá és értékesebbé tegye azt az emberek életében, akiket az ENSZ létéből fakadóan szolgál. Köszönet az állhatatos elkötelezettségért, és különösen azért, hogy figyelmet fordítanak arra, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyék ezt az ügyet.”

Ban Ki Mun, az ENSZ jelenlegi főtitkára így vélekedik:

“Az ENSZ Társaságok Világszövetsége és több mint 100 tagcsoportja pótolhatatlan harcosai szervezetünknek, tagságukkal tudatják, hogy az ENSZ programja mindenki programja, és az ENSZ-et foglalkoztató kérdések valamennyi embert érintenek.”

1993-ban a Német ENSZ Társaság kezdeményezésére a WFUNA égisze alatt jött létre az Európa Unióhoz tartozó ENSZ-társaságok együttműködési hálózata (UNA Europe Network), amelyhez Társaságunk akkor társult tagként csatlakozhatott, ma már rendes tag. A tervek szerint a hálózat irodát nyit Brüsszelben az EU mellett. A fő cél az Európai Unióval történő mind szorosabb együttműködés a nemzetközi kérdésekben.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni részvételünk rendkívüli fontosságát a WFUNA és az EU ENSZ-társaságainak együttműködési hálózata munkájában.

History of WFUNA by Prof. Mihály SIMAI
Látogasson el az ENSZ Társaságok Világszövetségének honlapjára:

www.wfuna.org